Przejdź do treści

Europejski plan walki z rakiem: nowe działania na rzecz lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki

rakDziś zrobiono kolejny krok w kierunku lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki nad chorymi na raka. Przed Światowym Dniem Walki z Rakiem i rok po opublikowaniu europejskiego planu walki z rakiem Komisja rozpoczyna szereg nowych inicjatyw, zapowiedzianych podczas wydarzenia pod hasłem Równy dostęp do leczenia: Rak u kobiet – europejski plan walki z rakiem. Wydarzenie to koncentrowało się na różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn i konkretnych środkach na rzecz walki z rakiem u kobiet. Było to pierwsze z dorocznego cyklu wydarzeń, koncentrujące się na tym, jak zwiększyć równy dostęp wszystkich osób do profilaktyki nowotworów i opieki w przypadku choroby nowotworowej.

Choroby nowotworowe dotykają w Europie średnio nieco większej liczby mężczyzn niż kobiet – 54 proc. nowych przypadków zachorowań i 56 proc. zgonów dotyczy mężczyzn. Jednak najczęściej diagnozowanym nowotworem jest rak piersi u kobiet (ponad 355 tys. kobiet w UE w 2020 r.). Występują również znaczne nierówności w państwach członkowskich UE i między nimi oraz między grupami ludności w zakresie wczesnego wykrywania, diagnozowania, leczenia i jakości opieki nad pacjentami. Jest to szczególnie uderzające w przypadku szacowanych wskaźników zachorowalności na raka szyjki macicy (różnica pięciokrotna) i wskaźników umieralności (w 2020 r. różnica ośmiokrotna w skali całej UE). To ogromne zróżnicowanie można wytłumaczyć różnicami w częstości występowania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz w polityce szczepień i badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy w państwach UE. Zmniejszenie nierówności w obrębie całego schematu zarządzania chorobą stanowi nadrzędny cel europejskiego planu walki z rakiem.

Czytaj więcej...

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski debatuje z komisarzem UE ds. rolnictwa podczas posiedzenia Koalicji AgriRegions

PM Komisarz 2W dniu 2 lutego 2022 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wziął udział w posiedzeniu wysokiego szczebla Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS. Gościem posiedzenia był Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Janusz Wojciechowski. Przedstawiciele regionalni debatowali z nim na temat kluczowej roli jaką regiony powinny odgrywać we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) tak, aby zapewnić jej dostosowanie do lokalnych potrzeb. Podkreślono także potrzebę uwzględnienia skutków Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym.  Podczas posiedzenia odbyła się również debata na temat przyszłych działań w ramach Koalicji.

Czytaj więcej...

EIT Food – programy dla startupów

eit foodZapraszamy do zapoznania się z ofertą programów akceleracyjnych EIT Food kierowanych do startupów i młodych przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej. Termin zgłaszania się mija 28 lutego 2022 r.

Od zrównoważonego rolnictwa i gospodarki wodnej, przez systemy żywności o obiegu zamkniętym i cyfrową identyfikację żywności, aż po alternatywne źródła białka i spersonalizowane odżywianie, obszary zainteresowania EIT Food mają ogromny wpływ na transformację globalnego systemu żywnościowego. Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, start-upem lub scaleupem, EIT Food oferuje dopasowane programy, które pomogą Ci się rozwinąć i zwiększyć innowacyjność biznesową.

Aplikuj do programów EIT Food:

 • Seedbed Incubator – dla pomysłów i młodych przedsiębiorców
 • EIT Food Accelerator Network – dla startupów we wczesnej fazie gotowych na pilotażowe wdrożenie
 • RisingFoodStars – dla ambitnych scaleupów.

Termin nadsyłania aplikacji: 28 lutego 2022

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „EIT dla startupów”, w czasie którego będzie możliwość zadania pytań przedstawicielowi EIT Food.

Chcesz wspierać lokalne start-upy? Zostań hubem EIT Health w Polsce

eit healthEIT Health zaprasza firmy i organizacje z Polski do ubiegania się o status EIT Health Hub w ramach programu EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS). O status EIT Health RIS Hub mogą ubiegać się pojedyncze organizacje lub konsorcja składającego się z maksymalnie trzech organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2022 r.

EIT Health jako jedna z 8 Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC ma na celu:

 • Wzmacnianie europejskich systemów ochrony zdrowia,
 • Promocję lepszego zdrowia dla obywateli,
 • Przyczynianie się do zrównoważonej gospodarki zdrowotnej w Europie.

Czytaj więcej...

Zgłoś się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022!

europejska nagroda 2022Masz 16-30 lat? Pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zaaplikuj o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022 i zdobądź środki na rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które wspierają porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się ponad 4250 projektów.

Projekty na 2022 r. można zgłaszać do 13 lutego 2022 r. (do 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) - link do formularza zgłoszeniowego.

Nagroda

Czytaj więcej...

Polityka spójności i zrównoważony transport tematami sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Zdjęcie MW 3 flagi 002„Zielony Ład, polityka spójności i Fundusz Odbudowy, który pozwoli przywrócić właściwe potencjały po kryzysie wywołanym przez COVID-19, a także migracje i azyl to trzy ważne kwestie z polskiego punktu widzenia” - mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tsitsikostasa z szefami delegacji krajowych. Spotkanie przewodniczących na temat priorytetów europejskich samorządów w 2022 roku odbyło się 24 stycznia i rozpoczęło tydzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów i towarzyszących jej posiedzeń.

Marszałek odniósł się do szczególnie trudnej sytuacji na polskiej granicy wschodniej oraz potencjalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. „W tle tych wydarzeń pojawia się zasadniczy problem migrantów i uchodźców wspieranych przez społeczeństwo polskie, ale niestety wykorzystywanych również jako narzędzie agresji w wojnie hybrydowej. Nie należy w żadnej sposób uchybiać prawom człowieka tych osób i to staramy się robić po demokratycznej stronie w Polsce”- podkreślał M. Woźniak.

Czytaj więcej...

Rozpoczął się nabór do składania wniosków dot. promowania europejskich produktów rolno-spożywczych!

pexels pixabay 264537Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach europejskich programów promocji produktów rolno-spożywczych zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Podobnie jak w ubiegłym roku, w 2022 r. szczególny nacisk położony jest na promocję produktów oraz metod, które bezpośrednio wspierają założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Działania mają zatem objąć popularyzowanie produktów ekologicznych, owoców i warzyw, a także zrównoważonego rolnictwa.

Zapoznaj się z istotnymi informacjami

Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią przeznaczono 185,9 mln euro. Z powyższego budżetu aż 176,4 mln euro przeznaczone jest na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wyłonione spośród złożonych wniosków. Pozostała część środków finansowych będzie wspierać unijne inicjatywy w tym obszarze.

Czytaj więcej...

Zapoznaj się działaniami Unii Europejskiej na rzecz rozwoju unijnej strategii w zakresie wodoru

hydrogenW nowym dokumencie roboczym przygotowanym przez Komisję Europejską zaprezentowany został wkład unijnych inwestycji w badania i innowacje w dziedzinie czystego wodoru w odniesieniu do przyspieszenia przejścia na zieloną energię oraz osiągniecie założeń Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 r. 

W tekście przybliżono instrumenty związane z badaniami i inwestycjami, a także wyzwania i możliwości pełnego wprowadzenia technologii wodorowych na rynek w najbliższej przyszłości oraz przyspieszenia tworzenia europejskiej gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej...

Konkurs europejskiego partnerstwa SNS w zakresie rozwoju sieci 5G/6G

pexels thisisengineering 386197618 stycznia 2022 został otwarty konkurs europejskiego Partnerstwa Smart Networks and Services w zakresie rozwoju sieci 5G/6G. Budżet konkursu to 240 mln euro, a wnioski można składać do 26 kwietnia 2022 r.

Ogólne informacje o konkursie 2022:

Identyfikator konkursu (Call identifier): H2022-SNS-JU-2022
Publikacja: 18 stycznia 2022
Zamknięcie konkursu: 26 kwietnia 2022, 17:00:00 (Brussels Local Time)
Budżet konkursu (wszystkich tematów): 240 mln euro
Środki pochodzą z budżetu programu Horyzont Europa

Dokumentacja konkursowa

Zestawienie tematów otwartych w ramach konkursu:

Strumień A (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Inteligentne komponenty komunikacyjne, systemy i sieci na rzecz ewolucji systemów 5G.

 • SNS-2022-STREAM-A-01-01: Green Radio Technology
 • SNS-2022-STREAM-A-01-02: Ubiquitous Radio Access
 • SNS-2022-STREAM-A-01-03: Sustainable Capacity Networks
 • SNS-2022-STREAM-A-01-04: Evolved Architecture for Global Green Systems
 • SNS-2022-STREAM-A-01-05: Edge Computing Evolution
 • SNS-2022-STREAM-A-01-06: Trustworthy and Reliable End to End Connectivity Software Platforms
 • SNS-2022-STREAM-A-01-07: Real Time Zero Touch Service Technologies

Strumień B (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Badania nad radykalnym postępem technologicznym (w ramach przygotowań do 6G i rozwoju IoT, urządzeń i oprogramowania).

 • SNS-2022-STREAM-B-01-01: System Architecture
 • SNS-2022-STREAM-B-01-02: Wireless Communication Technologies and Signal Processing
 • SNS-2022-STREAM-B-01-03: Communication Infrastructure Technologies and Devices
 • SNS-2022-STREAM-B-01-04: Secure Service development and Smart Security
 • SNS-2022-STREAM-B-01-05: 6G Holistic System

Strumień C (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Opracowanie i rozwój platform eksperymentalnych pod technologie 6G, która będzie mogła być dalej wykorzystywana w późniejszych fazach realizowanych przez Partnerstwo Smart Networks and Services w celu ich dalszej walidacji.

 • SNS-2022-STREAM-C-01-01: SNS Experimental Infrastructure

Strumień D (projekty typu Innovation Actions – IA): Testy i działania pilotażowe na dużą skalę (w tzw. branżach wertykalnych). Niektóre sektory wertykalne są wskazane na stronie Partnerstwa

 • SNS-2022-STREAM-D-01-01: SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals

Dodatkowo w Programie Pracy ujęte są dwa tematy na projekty typu działania koordynujące i wspierające:

 • SNS-2022-STREAM-CSA-01: SNS Operational CSA
 • SNS-2022-STREAM-CSA-02: SNS External Cooperation and Global 6G Events (G6GE)

Spotkanie informacyjne w zakresie otwartego konkursu

27 stycznia 2022 r., Komisja Europejska wraz z europejskim partnerstwem Smart Networks and Services, organizują dzień informacyjny, podczas którego zostaną zaprezentowane tematy otwartego konkursu w zakresie rozwoju sieci 5G/6G.

Rejestracja

 

Organizator konkursu:

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU)  oraz Komisja Europejska

 

Struktura Partnerstwa SNS:

Wspólne Przedsięwzięcie SNS skupia zarówno członków publicznych, jak i prywatnych.

Członkowie publiczni:
Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską).
Państwa członkowskie nie są członkami, ponieważ nie planuje się żadnych dodatkowych wkładów finansowych ze strony państw członkowskich. Państwa członkowskie są jednak ściśle powiązane ze strukturą zarządzania. Mogą również stać się partnerami wnoszącymi wkład, np. wkłady rzeczowe (in-kind contributions).

Członkowie prywatni:
Stowarzyszenie 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, które skupia interesariuszy zainteresowanych rozwojem/testami i wykorzystaniem sieci 5G/6G.

Dodatkowe informacje:

Press Release, 21 December 2021
Strona Partnerstwa 6G-IA
Filmik prezentujący założenia Partnerstwa

Informacji dodatkowych udziela:

Małgorzata Szołucha

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Tel.: 664 032 128
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Już można wziąć udział w naborze o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu 2022!

NEB obrazekKomisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu 2022 ! Tegoroczna edycja poświęcona jest nowym, inspirującym przykładom zmian, które inicjatywa może wprowadzać do naszego codziennego życia. Zgłoszenia można wysyłać do 28 lutego br.

O nagrodę mogą ubiegać się twórcy projektów (zakończonych nie później niż 2 lata temu), ogniskujących się wokół problematyki zrównoważonej transformacji i przybliżających Europejski Zielony Ład lokalnym społecznościom i nie tylko. Wyróżnienie mogą zdobyć również młodzi mieszkańcy Europy (poniżej 30 roku życia), których pomysły i projekty są innowacyjne.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach, które zarówno odzwierciedlają osie tematyczne zidentyfikowane podczas etapu współprojektowania Nowego Europejskiego Bauhasu, jak i są zainspirowane opiniami oraz doświadczeniami tysięcy obywateli UE i organizacji: 

Czytaj więcej...