Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak ponownie wybrany wiceprzewodniczącym KR

zgromadzenieTrwa drugi dzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której bierze udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To wyjątkowe posiedzenie ze względu na wybory nowych władz tego organu doradczego. Europejscy samorządowcy wybrali nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium. Marszałek Woźniak został ponownie mianowany wiceprzewodniczącym KR i jednocześnie członkiem Prezydium, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie programu politycznego KR oraz koordynowanie prac posiedzeń plenarnych i komisji tematycznych. Polska jako jedna z pięciu największych delegacji, podobnie jak Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania, ma trzech członków w Prezydium.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r.: powiązanie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym

logo komisjaKomisja przyjęła dziś sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. pt. „Powiązanie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym”. Na potrzeby przygotowań do przyspieszenia obu transformacji, w sprawozdaniu określono dziesięć kluczowych obszarów działania w celu maksymalizacji synergii i spójności między naszymi ambicjami klimatycznymi i cyfrowymi. Dzięki temu UE wzmocni swoją odporność międzysektorową i otwartą strategiczną autonomię oraz będzie lepiej przygotowana, aby sprostać nowym globalnym wyzwaniom do 2050 r.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, oświadczył: Aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy uwolnić siłę cyfryzacji. Jednocześnie najistotniejszym elementem transformacji cyfrowej musi być zrównoważony rozwój. Dlatego też w przedstawianym dziś sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej rozważono dokładnie, jak najlepiej dostosować nasze dwojakie cele, szczególnie obecnie, gdy nabierają one istotnego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa ze względu na zmiany geopolityczne, z jakimi mamy do czynienia. Przykładowo – od 2040 r. głównym źródłem metali i minerałów nieodzownych na potrzeby nowych technologii mógłby być recykling, o ile tylko Europa rozwiąże problem niedoboru surowców. Zrozumienie wzajemnego oddziaływania obu aspektów dwojakiej transformacji, a jednocześnie dążenie do otwartej strategicznej autonomii, to właściwy kierunek.

Czytaj więcej...

Projekt NetZeroCities ogłasza nabór wniosków dla miast pilotażowych w zakresie dekarbonizacji

NetzerocitiesUnijny projekt NetZeroCities ogłasza nabór wniosków dla miast pilotażowych. Jego celem jest testowanie i wdrożenie innowacyjnego podejścia do szybkiej dekabornizacji w miastach w ciągu dwóch lat. Nabór zostanie otwarty w dniu 5 września 2022 r.

Działania miast pilotażowych obejmą wszystkie obszary tematyczne, które przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, aby zapewnić transformację systemową. Wybrane miasta otrzymają dofinansowanie i praktyczną pomoc od partnerów konsorcjum projektu Net Zero Cities.

Zainteresowane miasta mogą wziąć udział w zbliżających się webinariach na temat różnych aspektów związanych z naborem:

— 4 lipca 2022 r.: Program pilotażowy miast NetZeroCities: Kryteria i procedury wyboru

— 5 września 2022 r.: Sesja przedstawiająca informacji technicznych

Projekt NetZeroCities jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Jednym z jego partnerów jest Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), której członkiem jest województwo wielkopolskie.

Więcej informacji i rejestracja na webinaria:

 https://netzerocities.eu/2022/06/22/call-for-pilot-cities-join-the-information-sessions/

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zielony Ład: pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zasobów przyrodniczych Europy do 2050 r. i zmniejszenie o połowę stosowania pestycydów do 2030 r.

logo komisjaKomisja przyjęła dziś pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie. Komisja proponuje również ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie.

Wniosek dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia załamania się ekosystemu i zapobiegania najgorszym skutkom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Odbudowa unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które zamieszkują te tereny, jest kluczową i opłacalną inwestycją: w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie i dobrostan. W podobny sposób nowe przepisy dotyczące pestycydów chemicznych zmniejszą ślad środowiskowy unijnego systemu żywnościowego, zapewnią ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli i pracowników rolnych, a także pomogą złagodzić straty gospodarcze, które już odnosimy w związku z pogarszającą się jakością gleb i spadkiem liczebności owadów zapylających wynikającym ze stosowania pestycydów. 

Czytaj więcej...

Wicemarszałek Jankowiak na Zgromadzeniu Sieci PURPLE w Brukseli

1 002malyWicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wziął udział w 35. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE, do której należy Wielkopolska.  Zgromadzenie odbywało się w dniach 14-15 czerwca, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli.

Sieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. Jej działalność związana jest z podnoszeniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego5 rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich. – Sieć podejmuje szereg cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców regionów członkowskich. Jestem przekonany, że dzięki temu przyciągnie kolejne europejskie regiony do członkostwa i wspólnego działania na rzecz obszarów podmiejskich – mówi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Czytaj więcej...

Oferta pracy w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.umww.pl/292---647---k_71---k_72---podinspektor-1-106104942

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Rozwój gospodarki wodorowej tematem wizyty Członka Zarządu Jacka Bogusławskiego w Brukseli

jboguslawski i ambasador 1W dniach 9-10 czerwca podczas wizyty studyjnej do Brukseli Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji „GO Green – rozwiązania wodorowe z Polski i Belgii” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę RP w Belgii. Wizyta była również okazją do spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Hydrogen Europe – wiodącej organizacji zrzeszającej europejskie przedsiębiorstwa i podmioty publiczne mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej...

Budżet UE na 2023 r.: wzmacnianie pozycji Europy w celu dalszego kształtowania zmieniającego się świata

logo komisjaKomisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2023 r. w wysokości 185,6 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro w formie dotacji w ramach NextGenerationEU. UE będzie nadal przeznaczać swój budżet na uruchamianie znaczących inwestycji mających zwiększyć strategiczną autonomię Europy, stymulować obecną odbudowę gospodarczą, chronić zrównoważony rozwój i sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Komisja nie przestanie również priorytetowo traktować inwestycje ekologiczne i cyfrowe, zaspokajając jednocześnie pilne potrzeby wynikające z niedawnych i bieżących kryzysów.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za sprawy budżetu UE, stwierdził: W dalszym ciągu proponujemy nadzwyczajne kwoty finansowania, aby wspierać odbudowę Europy oraz stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet pozostaje ważnym narzędziem, jakim dysponuje Unia, aby zapewnić obywatelom wyraźną wartość dodaną. Pomaga on Europie wpływać na sytuację w zmieniającym się świecie, w którym wspólnie pracujemy na rzecz zjednoczenia, pokoju, dobrobytu i demokracji.

Czytaj więcej...

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie: UE przyjmuje szósty pakiet sankcji wobec Rosji

PieknakomisjalogoKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Sankcje są jednym z najbardziej widocznych, bezpośrednich i zdecydowanych sposobów reakcji UE na brutalny i niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, w tym systematyczną przemoc i akty okrucieństwa wobec ludności cywilnej. W ramach pakietu nałożono również dalsze sankcje na Białoruś, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w tę agresję. Wraz z pięcioma poprzednimi pakietami przyjęte dziś sankcje są bezprecedensowe i mają na celu dalsze zwiększenie presji gospodarczej na Rosję oraz osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Podobnie jak w przypadku poprzednich pakietów, sankcje zostały skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

Dzisiejszy pakiet zawiera całkowity zakaz importu wszelkiego rodzaju ropy naftowej i produktów naftowych transportowanych z Rosji drogą morską. Obejmuje to 90 proc. naszego obecnego importu ropy naftowej z Rosji. Zakaz podlega pewnym okresom przejściowym, aby umożliwić sektorowi i rynkom światowym dostosowanie się. Tymczasowo wyłączono z niego ropę naftową transportowaną rurociągami, aby zapewnić stopniowe wycofywanie rosyjskiej ropy naftowej w sposób uporządkowany. Umożliwi to UE i jej partnerom zabezpieczenie alternatywnych dostaw i zminimalizuje wpływ na światowe ceny ropy naftowej.

Jeśli chodzi o ograniczenia eksportowe, dzisiejszy pakiet obejmuje ograniczenia dotyczące chemikaliów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej.

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld euro

PieknakomisjalogoKomisja Europejska pozytywnie oceniła dzisiaj polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Umożliwią one Polsce wzmocnienie po okresie pandemii COVID-19 i poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

RRF jest kluczowym narzędziem NextGenerationEU. Zapewni on do 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Polski KPO jest częścią bezprecedensowej i skoordynowanej reakcji UE, podjętej, aby zażegnać kryzys związany z COVID-19, sprostać wspólnym europejskim wyzwaniom przez opowiedzenie się za zieloną i cyfrową transformacją oraz wzmocnić odporność gospodarczą i społeczną, a także spójność jednolitego rynku.

Komisja oceniła polski plan na podstawie kryteriów podanych w rozporządzeniu ustanawiającym RRF. Przeanalizowała w szczególności, czy zawarte w nim inwestycje i reformy służą zielonej i cyfrowej transformacji; przyczyniają się do skutecznego sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w ramach europejskiego semestru; i wzmacniają potencjał wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną.

Czytaj więcej...