Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

M.Wozniak COTER list 202222 i 23 listopada br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów oraz towarzyszącej mu konferencji wysokiego szczebla na temat sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych i energochłonnych. Została ona zorganizowana we współpracy z czeską prezydencją w UE oraz regionami węglowymi Czech. W jej debatach uczestniczyła Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Elisa Ferreira, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Younous Omarjee oraz Wicepremier Czech Ivan Bartos w imieniu prezydencji UE.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość rozpoczęcia wydatkowania środków z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji” powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas konferencji, nawiązując do wzorowej oceny Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, ale braku ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia programu regionalnego. Podkreślając ambitne cele Planu Transformacji – zaprzestanie wydobycia węgla do końca 2024 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 r., wymienił również wyzwania związane z transformacją. Największym z nich jest przejście z modelu gospodarki zdominowanego przez duże przedsiębiorstwa energetyczne do konkurencyjnej gospodarki o różnorodności branż opartej na małych i średnich firmach. Marszałek zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany kwalifikacji pracowników, która stanowi szczególne wyzwanie dla osób starszych.

Marek Woźniak nawiązał również do tematu sprawiedliwej transformacji podczas posiedzenia Komisji COTER, wzywając do zapewnienia elastyczności wydatkowania środków, zwłaszcza w odniesieniu do puli pochodzącej z instrumentu NextGeneration EU, który zapewnia fundusze jedynie przy spełnieniu kamieni milowych do 2026 r. Marszałek chwalił jednocześnie Komisję Europejską za zapewnienie decentralizacji środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które znalazły się w gestii samorządów województw. Zwrócił także uwagę na wielkie oczekiwania społeczne, które towarzyszą procesowi transformacji oraz dynamicznemu rozwojowi technologii. „Jeszcze nie wiemy na ile wodór będzie konkurencyjny wobec innych technologii, zwłaszcza w transporcie, ale nie możemy tracić szansy, którą daje planowanie i rozwój technologii wodorowych. Powinniśmy prezentować swoje najlepsze praktyki, aby pomagać sobie w rozwoju rynku wodorowego” – podkreślił M. Woźniak.

Tematem posiedzenia Komisji COTER były również doświadczenia samorządów w obliczu kryzysu energetycznego w kontekście transportu publicznego, mieszkalnictwa i finansów oraz misja UE dla neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli