Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

zgromadzenieTrwa drugi dzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której bierze udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To wyjątkowe posiedzenie ze względu na wybory nowych władz tego organu doradczego. Europejscy samorządowcy wybrali nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium. Marszałek Woźniak został ponownie mianowany wiceprzewodniczącym KR i jednocześnie członkiem Prezydium, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie programu politycznego KR oraz koordynowanie prac posiedzeń plenarnych i komisji tematycznych. Polska jako jedna z pięciu największych delegacji, podobnie jak Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania, ma trzech członków w Prezydium.

Podczas posiedzenia odbyła się ceremonia przekazania przewodnictwa KR przez ustępującego Apostolosa Tzizikostasa, gubernatora Macedonii Środkowej. Przez drugą część 5-letniej kadencji Komitetu Regionów jego przewodniczącym będzie Vasco Alves Cordeiro, członek Zgromadzenia Ustawodawczego Autonomicznego Regionu Azorów w Portugalii.

Sesja plenarna była okazją do przedstawienia priorytetów czeskiej prezydencji, która rozpoczyna się 1 lipca 2022 r. Czeskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej skupi się na kwestiach odnoszących się do zarządzania kryzysem uchodźczym i odbudową Ukrainy po wojnie, bezpieczeństwa energetycznego, wzmacniania europejskich zdolności obronnych i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, strategicznej odporności europejskiej gospodarki i instytucji demokratycznych.

Wczoraj polska delegacja spotkała się z przedstawicielami biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Karoliną Dutkiewicz-Garcią i Maciejem Woszczykiem. Przedstawili oni możliwości dla samorządów związane z uczestnictwem w projektach i inicjatywach programu Horyzont Europa - największego programu na rzecz badan i innowacji w historii. Szczególną uwagę poświęcono misjom UE, czyli pięciu flagowym inicjatywom programu, które mają na celu szukanie rozwiązań dla najważniejszych wyzwań Unii Europejskiej i tym samym zbliżyć politykę oraz finansowanie badań i innowacji  do realnych potrzeb społeczeństw. Dotyczą one takich tematów jak adaptacja do zmian klimatu, walka z rakiem, odbudowa oceanów i zasobów wodnych, neutralność klimatyczna miast i poprawa stanu gleb w Europie.

Ponadto, Marszałek Marek Woźniak w ramach przygotowań do sesji plenarnej KR wziął udział w posiedzeniu Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz spotkaniu wszystkich członków tej grupy politycznej, podczas którego odbyła się m.in. debata na temat odbudowy Ukrainy z udziałem gubernatora obwodu mikołajewskiego Witalim Aleksandrowiczem Kimem.

Autor: BIWW