Przejdź do treści

„Granty na Eurogranty”: zwiększony budżet, przedłużony nabór

pexels pixabay 259234Do 11 sierpnia 2022 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwiększyła też kwotę przeznaczoną na dofinansowanie o 50 mln zł.

Czytaj więcej...

Klaster 6: zmiana terminów zakończenia naboru 2022

cluster6 food 0Komisja Europejska wydłużyła terminy składania wniosków w sześciu konkursach w klastrze 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. W pięciu konkursach termin wydłużono o tydzień (z 15 lutego do 23 lutego), a w jednym konkursie (governance) wydłużono o 3 tygodnie – do 10 marca 2022.

Poniżej publikujemy tabelkę dotyczącą zmian terminów zakończenia naboru wniosków w 6 konkursach spośród 11 zaplanowanych na 2022 rok:

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-two-stage 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 10-03-2022
HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01 15-02-2022

Apel Komisji: zrównoważony rozwój środowiskowy centralnym elementem unijnych systemów kształcenia i szkolenia

pexels karolina grabowska 7692688Komisja opublikowała dziś wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie uczenia się na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich, szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych i wszystkich organizatorów kształcenia w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zrównoważeniem środowiskowym, zmianą klimatu i ochroną środowiska. Opublikowane przez Wspólne Centrum Badawczenowe europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (także dostępne od dzisiaj) określają kompetencje konieczne dla zielonej transformacji. Należą do nich między innymi krytyczne myślenie, podejmowanie inicjatywy, poszanowanie natury oraz rozumienie wpływu jaki codzienne działania i decyzje mają na środowisko i klimat na całym świecie.

Czytaj więcej...

Zgłoś temat badawczy do programu Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 2022

pexels startup stock photos 212286EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych. Wszyscy zainteresowani wyzwaniami pomiarowymi związanymi ze zdrowiem, transformacją cyfrową lub zintegrowaną europejską metrologią mogą zgłaszać potencjalne tematy badawcze do 21 lutego 2022 r.

12 stycznia 2022 r. EURAMET otworzył pierwszy etap wezwania (Call for Needs) 2022 w ramach programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii (European Partnership on Metrology) i zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

Czytaj więcej...

Horizon Impact Award 2022 – pochwal się wpływem swojego projektu na społeczeństwo

pexels fauxels 3184431Komisja Europejska otworzyła nową edycję konkursu Horizon Impact Award – nagrody dedykowanej projektom finansowanym przez UE, których wyniki wywarły wpływ na społeczeństwo w Europie i poza nią. Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w ramach programów ramowych UE (Horyzont 2020 oraz 7. PR). Zgłoszenia można wysyłać do 8 marca 2022 r.

Czytaj więcej...

Roberta Metsola wybrana na nową Przewodniczącą PE

metsolaWe wtorek posłowie wybrali Robertę Metsolę (EPP, MT) na Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego do 2024 roku, uzyskała ona XX głosów w pierwszej turze.

Roberta Metsola wygrała wybory w pierwszej turze głosowania, w której otrzymała bezwzględną większość (458 głosów na 690) spośród trojga kandydatów. Na początku dzisiejszych obradKosma Złotowski (ECR, PL) wycofał swoją kandydaturę, zmniejszając tym samym liczbę kandydatów do trzech.

Przewodnicząca Metsola będzie przewodniczyć Parlamentowi w drugiej połowie obecnej kadencji, do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 roku.

Czytaj więcej...

Kreatywna Europa: większy budżet w 2022 r. na wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego

Kreatywna Europa logoKomisja przyjęła dziś program prac na 2022 r.Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym niż w 2021 r., program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Czytaj więcej...

Komisja intensyfikuje działania na rzecz wysokiej jakości wolontariatu młodzieży sprzyjającego włączeniu społecznemu

pexels fox 1595385Komisja opublikowała dziś pierwszą konkretną inicjatywę w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wolontariatu młodzieży. Wniosek ten ma na celu ułatwienie transnarodowego wolontariatu młodzieży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności lub innych programów na szczeblu krajowym.

Uznając kluczowy wkład wolontariatu w rozwój umiejętności i kompetencji młodych ludzi oraz jego rolę w pokonywaniu wyzwań społecznych, zalecenie będące przedmiotem wniosku ma na celu zwiększenie włączenia społecznego, jakości, uznawania i zrównoważonego charakteru transnarodowego wolontariatu młodzieży. Uwzględniono w nim również – w odniesieniu do pozostałych utrudnień w mobilności w ramach wolontariatu – wnioski wyciągnięte podczas pandemii COVID-19 oraz podczas wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności, który obchodzi 5. rocznicę powstania w 2022 r.

Czytaj więcej...

Pomoc państwa: Komisja zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

pexels monstera 9480104Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Proponowane zmiany mają dostosować obecne przepisy do obecnych priorytetów strategicznych UE, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Wnioski, które dziś przedstawiamy, mają zagwarantować, że nasze przepisy w zakresie pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa będą dostosowane do potrzeb zielonej transformacji. Zmienione przepisy ułatwią i przyśpieszą udzielanie finansowania przez państwa członkowskie, bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag.

Czytaj więcej...

Wkład nauk społecznych i humanistycznych w projekty Horyzontu Europa

pexels pixabay 159711Realizacja projektów badawczo-innowacyjnych powinna uwzględniać wkład nauk społecznych i humanistycznych z wielu różnych dziedzin. Zespoły planujące składanie wniosków w konkursach programu Horyzont Europa zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem tematów konkursowych 2021-2022 z wszystkich filarów HE, w których przewidziane jest zaangażowanie instytucji z obszaru SSH.

Integracja nauk społecznych i humanistycznych (SSH) we wszystkich obszarach Horyzontu Europa jest jednym z istotnych działań postawionych przez Komisję Europejską. Celem integracji jest poprawa oceny wpływu i odpowiedzi programu na złożone problemy społeczne. Nauki społeczne i humanistyczne są kluczowym czynnikiem badań i innowacji w wielu obszarach programów ramowych. Z uwagi na ten fakt, realizacja projektów R&I powinna uwzględniać wkład społeczności SSH z wielu różnych dziedzin (np. socjologia, ekonomia, nauki polityczne, kultura, sztuka i inne).

Aby wesprzeć instytucje z obszaru SSH, jak również pozostałe zespoły planujące składanie wniosków w konkursach Horyzontu Europa, przekazujemy Państwu katalog zawierający zestawienie wszystkich tematów konkursowych na lata 2021-2022 w każdym z filarów Horyzontu Europa, w których przewidziane jest zaangażowanie instytucji z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

Pobierz katalog