Przejdź do treści

Polskie regiony przekazują w Europejskim Komitecie Regionów stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r.

P1030016Wczoraj w Brukseli z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności. Podczas spotkania M. Schneider otrzymał stanowisko polskich regionów zawierające postulaty województw dotyczące tego jak powinna wyglądać i funkcjonować ta polityka po 2020 r.

„Polskie regiony mają dobre doświadczenia i znakomite efekty we wdrażaniu środków z regionalnych programów operacyjnych. Stanowi to przykład pozytywnej decentralizacji zarządzania funduszami europejskimi. Ten model sprawdza się do tej pory i mam nadzieję, że będzie dalej się sprawdzał” – powiedział M. Woźniak otwierając spotkanie. Treść stanowiska polskich regionów przedstawił prezes Związku Województw RP, Olgierd Geblewicz. Odnosząc się do dokumentu Michael Schneider, który jest kluczową postacią w kwestii kształtowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów odnośnie polityki spójności, podkreślił doskonałą współpracę z polskimi samorządami. „Polska to duży i silny kraj. Państwo gdzie regiony mają ogromne doświadczenia w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Dlatego Państwa wkład w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności jest bardzo ważny” – powiedział.  Schneider podkreślił nie tylko fakt, że treść stanowiska jest wartościowa merytorycznie, ale również to, że powstało ono w ważnym momencie dyskusji w Unii Europejskiej na temat polityki spójności po 2020 r. „Kto chce wpłynąć na proces opiniotwórczy musi się „wcześnie obudzić” i zaprezentować swoją opinię”.

Czytaj więcej...

Komisja COTER Komitetu Regionów i Komisja Europejska na temat polityki spójności

wozniak coterMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (30.11) udział w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Podczas dyskusji z Marcem Lemaîtrem, dyrektorem generalnym odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za politykę regionalną, Marszałek Woźniak powiedział: „Politykę spójności należy lepiej promować. Trzeba mówić na przykład o tym, że z efektów jej wdrażania w regionach słabiej rozwiniętych, korzystają również regiony bogatsze w postaci np. wzrostu eksportu”. Podczas spotkania M. Lemaître przedstawił główne punkty propozycji dotyczącej polityki spójności, którą Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym roku.

Odnosząc się do prac nad przyszłością tej polityki M. Woźniak podkreślił, że kilka dni temu polskie regiony przyjęły wspólne stanowisko w tej kwestii, które zostanie przekazane instytucjom unijnym. „Pomimo tego, że polskie województwa są rozwojowo zróżnicowane, to udało nam się w 35 punktach zawrzeć kluczowe dla nas postulaty, które mam nadzieję staną się również przedmiotem prac Komitetu Regionów” – powiedział Marszałek Woźniak.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji CIVEX Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Woźniaka

031715 056 3Kwestie związane z uchodźcami i migracjami były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia komisji CIVEX Komitetu Regionów, w którym uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. W dyskusjach z członkami komisji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia komisja CIVEX przyjęła projekty dwóch opinii dotyczących: reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego; oraz ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Podczas debaty samorządowcy podkreślali jak ważne jest, aby Unia Europejska stworzyła trwałe rozwiązania w obszarze systemu azylowego. Obecnie jest to raczej podejście ad hoc, działania podejmowane są w sytuacjach kryzysowych – argumentowali. Państwa unijne stosują różne zasady np. przy typie przyznawanego statusu, terminach jego utrzymania, dokumentach jakie należy przedstawiać, różni się również odsetek przyznawanych statusów uchodźcy, a Unii potrzebny jest system spójny i długofalowy.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli debatuje o polityce spójności

29624568443 28846316b6 o2„Musimy obiektywnie ocenić przyczyny opóźnień we wdrażaniu funduszy strukturalnych, zamiast pozwalać, żeby były wykorzystywane przez przeciwników polityki spójności w Europie” – zwrócił się Marszałek Marek Woźniak do unijnej komisarz odpowiedzialnej za politykę regionalną Coriny Creţu podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Zakończone dzisiaj trzydniowe (10-12 października) posiedzenie Komitetu poświęcone było w większości polityce regionalnej i miejskiej. Oprócz Komisarz Creţu udział w nim wzięło wielu czołowych polityków unijnych Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (PE) Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych PE Danuta Hübner oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono ogólnounijnemu problemowi wolnego wdrażania funduszy strukturalnych, jednak na tle pozostałych unijnych partnerów polskie regiony wypadają całkiem dobrze. W Wielkopolsce na przykład już prawie 16 procent środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało zakontraktowanych, a kolejne konkursy trwają. W rozmowie z Komisarz Creţu Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na to, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 wprowadzono dużo zmian i nowych instrumentów  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, warunkowość ex ante – dlatego więcej czasu trzeba poświęcić, aby zapisy unijne wcielić w życie. „Politykę spójności w poprzedniej perspektywie realizowały w naszych województwach te same zespoły, dlatego  opóźnienia z którymi się teraz zmagamy są spowodowane niczym innym jak wprowadzeniem do procedur wielu nowych wymogów” – tłumaczył M. Woźniak podczas posiedzenia. Zaapelował również do Komisarz, aby Komisja Europejska zbadała wpływ wdrażania tych wymogów oraz nowych mechanizmów na opóźnienia w wydawaniu unijnych pieniędzy, z którymi boryka się dzisiaj cała Unia Europejska.

Czytaj więcej...

Polityka spójności i transport tematami posiedzenia komisji Komitetu Regionów

29986616546 2a4b5b4a83 k 1Marszałek Marek Woźniak wziął wczoraj (29.09) udział w Brukseli w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Pierwsza cześć spotkania odbyła się w formie wspólnego posiedzenia komisji COTER oraz komisji ds. transportu Parlamentu Europejskiego - TRAN. Natomiast druga połowa została poświęcona dyskusji na temat tego jak powinna wyglądać polityka spójności po 2020 roku oraz jak utrzymać jej silną pozycję wśród pozostałych unijnych polityk.

Czytaj więcej...