Przejdź do treści

Sukces polskiej delegacji – stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów ws. przyszłości polityki spójności prezentuje polskie interesy

e1Sukces polskiej delegacji na sesji Europejskiego Komitetu Regionów. Prawie wszystkie polskie poprawki ws. przyszłości polityki spójności znalazły się w oficjalnym dokumencie Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Marszałek Marek Woźniak, który wziął udział w sesji plenarnej KR (11-12 maja, Bruksela) w imieniu polskiej delegacji prezentował polskie stanowisko, przygotowane przez międzyregionalny zespół ekspertów.

Czytaj więcej...

Przyszłość Europy leży w regionach i miastach – posiedzenie komisji CIVEX w Brukseli

DSC 0204 1„Przyszłość Europy leży w regionach i miastach” powiedział Antoine Kasel, doradca Jean-Claude Junckera Przewodniczącego Komisji Europejskiej dzisiaj w Europejskim Komitecie Regionów podczas posiedzenia komisji CIVEX. W spotkaniu, które w dużej części było poświęcone dyskusji na temat przyszłości Europy, udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Komisja rozpoczęła właśnie prace nad opinią „Rozważania nad Europą”, o przygotowanie której samorządowców poprosił Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. 

Dokument jest przygotowywany wspólnie przez Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkulę oraz pierwszego Wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza. Otwierając debatę K. Lambertz podkreślił, że Europa nie może być budowana bez udziału Europejczyków, albo wbrew ich woli. „Musimy zaangażować miasta i regiony, gdyż to one są najbliżej obywateli. Jest to oczywistość, ale czasami warto takie oczywiste prawdy przypominać” – powiedział. W Unii Europejskiej to właśnie samorządy cieszą się największym zaufaniem obywateli jak wynika z badań Eurobarometru (ośrodek badania opinii publicznej), które zaprezentował podczas posiedzenia przedstawiciel Komisji Europejskiej. Kolejne z największym zaufaniem społecznym to instytucje unijne (około 10 punktów procentowych mniej niż samorządy), a dopiero po nich znajdują się władze krajowe.  

Czytaj więcej...

Główny negocjator UE ws. Brexitu Michel Barnier gościem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

1 2017 dBrexit oraz stanowisko Unii Europejskiej w zbliżających się negocjacjach były jednym z głównych tematów zakończonej dzisiaj w Brukseli (22-23 marca) sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Z europejskimi samorządowcami spotkał się Michel Barnier, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią. „Najpierw obywatel” będzie głównym priorytetem od samego początku negocjacji – pokreślił Barnier w swoim wystąpieniu.

Aby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany, a negocjacje zakończyły się sukcesem trzeba spełnić kilka warunków – mówił podczas sesji Barnier. Te warunki to jedność 27 krajów członkowskich, idąca w parze z przejrzystością i debatą publiczną, zniesienie niepewności, którą wywołała decyzja o Brexicie, oraz zbudowanie nowych stosunków z Wielką Brytanią. Gwarancje praw Europejczyków, będą od początku negocjacji stanowiły główny priorytet dla Unii Europejskiej. Będą musiały opierać się one na zasadach wzajemności, trwałości i braku dyskryminacji. UE będzie również oczekiwała wywiązania się Wielkiej Brytanii z wszelkich zobowiązań podjętych w trakcie jej funkcjonowania w ramach Wspólnoty, również tych finansowanych.

Czytaj więcej...

Komisja COTER przyjęła opinię ws. polityki spójności

zdje 1705Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 12. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Spotkanie odbyło się 2 marca w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego W jego trakcie członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Projekt został opracowany przez Michaela Schneidera, Przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki do opinii Michaela Schneidera, z których większość została uwzględniona.

Wśród głównych postulatów opinii Schneidera znalazły się: zapewnienie polityce spójności znaczącej roli w Europie po 2020 r. zwiększenie skuteczności polityki spójności poprzez jej elastyczne wdrażanie w samorządach oraz uproszczenie procedur zmian programów operacyjnych. Dokument zakłada także konieczność planowania i realizowania polityki spójności w oparciu o wiarygodne, porównywalne i solidne statystki, zwiększenie skuteczności i wydajności wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz uwzględnienie problemów miejskich (środowisko, włączenie społeczne, migracja, transformacja cyfrowa) w polityce spójności. Opinia mówi także o tym, że polityka spójności ma dodatkowo stanowić strategię wspierania innowacji, a także o wzmocnieniu wzajemnej synergii między polityką spójności i innymi instrumentami wsparcia („Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS). Postuluje też uwzględnianie zasady proporcjonalności w zakresie realizacji i kontroli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz usuwanie przeszkód biurokratycznych w opracowywaniu ogólnych wytycznych polityki spójności oraz przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów i projektów.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

KobusArt 015mDzisiaj w Brukseli zakończyła się pierwsza sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w 2017 r., w której obradach udział wziął Marszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący KR. Jednym z głównych tematów poruszonych przez samorządowców były plany prezydencji maltańskiej na pierwszą połowę roku. W posiedzeniu wziął udział Ian Borg, reprezentujący prezydencję, który przedstawił obszary priorytetowe, nad którymi pracować będzie do lipca Unia Europejska. Zapoznał również uczestników sesji plenarnej ze stanowiskiem Malty na temat polityki spójności. Z członkami KR spotkali się również unijny Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, Wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak oraz Posłanka do Parlamentu Europejskiego Silvia Costa. Podczas posiedzenia przyjęto szesnaście opinii oraz dwie rezolucje.

Od stycznia prezydencję w Unii Europejskiej pełni Malta – najmniejszy z 28 krajów członkowskich - i to ona wskazuje kierunki działań unijnych w trakcie sześciu miesięcy swojego przewodnictwa. Podczas posiedzenia Ian Borg, poseł i sekretarz parlamentarny odpowiedzialny za prezydencję, przedstawił członkom Europejskiego Komitetu Regionów sześć kluczowych obszarów, na których Malta planuje skoncentrować swoje prace. Podkreślił, że Unia Europejska musi działać na rzecz procesu stabilizacji w Libii, nadal wspierać transformację demokratyczną w Tunezji, oraz angażować się w rozwiązywanie konfliktów zbrojnych: w Syrii, czy palestyńsko – izraelskiego. Poseł odniósł się również do zakończonego w zeszłym tygodniu Szczytu na Malcie, i uzgodnionego 10-cio punktowego planu dla Libii (więcej informacji). Poza wspólną polityką sąsiedztwa, w ramach której będą podejmowane wymienione działania, Malta za kluczowe tematy uznała: wspólny rynek, migracje, bezpieczeństwo, włączenie społeczne oraz sektor morski.

Czytaj więcej...