Przejdź do treści

Potrzebujemy edukacji dla demokracji, praworządności, solidarności” – apeluje Marszałek Marek Woźniak

M. Woźniak„Dla mojego pokolenia urodzonego za żelazną kurtyną europejska rodzina i jej wartości były marzeniem życia i ono się spełniło. Dziś dla młodych ludzi nasze marzenie jest oczywistością, co często oznacza, że nie należy się o nie martwić. I to jest wielki błąd. Rzeczywistość nam uświadamia, że nic nie jest dane raz na zawsze – także wolność, demokracja i solidarność, ale aby ich bronić trzeba je rozumieć i cenić”powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas dyskusji z Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, która odbyła się wczoraj (10 października) w ramach sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w Brukseli.

Donald Tusk po raz kolejny spotkał się z członkami KR, tym razem dyskusja toczyła się wokół stanu Unii Europejskiej. Podczas debaty Przewodniczący Tusk wielokrotnie podkreślał, jak ważny jest dla niego głos polityków samorządowych. „Państwa głos jest dla mnie głosem wsparcia, jednym z najważniejszych w Europie, ponieważ jesteście grupą najbardziej pragmatycznych polityków europejskich. To, czego dziś potrzebujemy, to grupa polityków, którzy powinni być świadomi rzeczywistości, a nie od niej oderwani” – powiedział Tusk.

Donald TuskW swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady odniósł się również do problemów trapiących obecnie Unię Europejską. Mówił m.in. o negatywnym wyniku głosowania w sprawie Brexitu, za co winę w dużym stopniu ponosi jakość kampanii referendalnej. „W jej trakcie podawano wiele fałszywych informacji i uogólnień” – stwierdził. O tym jak ważne jest zwalczanie tzw. fake newsów i jak można im zaradzić mówił Marszałek M. Woźniak: „Dziś w świecie pełnym fałszywych informacji, często celowej dezinformacji w wykonaniu wyspecjalizowanych służb nastawionych na wywoływanie negatywnych emocji, potrzebne są filtry oparte na rzetelnej, ugruntowanej wiedzy. Tę wiedzę może dać tylko dobra, uczciwa edukacja, zwłaszcza młodego pokolenia. Wszystko wskazuje, że tę edukację zaniedbaliśmy. Potrzebujemy edukacji dla demokracji, praworządności, solidarności, edukacji dla pokoju, która przygotowuje do myślenia wspólnotowego”.

W trakcie debaty Donald Tusk podkreślił znaczenie zjednoczonej i solidarnej Europy. Tylko taka Unia Europejska jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko w znaczeniu obrony przed terroryzmem, ale również przed cyberprzestępczością czy ochrony granic. Przewodniczący Tusk wskazał również na pozytywne zmiany zachodzące w UE. Na przykład Brexit wywołał większe poczucie solidarności w Unii, a wzrost gospodarczy w strefie euro, osiągnął obecnie poziom, jakiego jeszcze rok wcześniej się nie spodziewano.  Wynosi on teraz średnio ponad 2% - i jest to najwyższy poziom od 2011 r. - a bezrobocie spadło do poniżej 10%.

W trakcie obrad sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotkań odbywających się w jej ramach, w których wziął udział Marszałek Woźniak, wiele miejsca poświęcono przyszłości polityki spójności. W poniedziałek (9 października) unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu ogłosiła 7. Raport Spójności – dokument wyznaczający kierunki, w jakich Komisja Europejska proponuje, aby rozwijała się ta polityka po 2020 r. Również w poniedziałek miała miejsce inauguracja Sojuszu na rzecz silnej polityki spójności (Cohesion Alliance), który powstał z inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów. Jest on szeroką koalicją wszystkich tych partnerów, którzy uważają, że po 2020 r. polityka spójności powinna zachować swoją silną pozycję i obejmować wszystkie unijne regiony. Sojusz został podpisany m.in. przez Ministra Jerzego Kwiecińskigo reprezentującego polskie Ministerstwo Rozwoju podczas konferencji, w trakcie której zaprezentowane zostały stanowiska polskiego rządu oraz polskich regionów dotyczące przyszłości polityki spójności.

M. Woźniak i Minister J. KwiecińskiMinister Kwieciński wziął także udział w spotkaniu polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, któremu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak. W ramach spotkań Marszałek podkreślał kluczowe z punktu widzenia Wielkopolski postulaty dotyczące przyszłości polityki spójności. Zwracał uwagę na niesprawiedliwy podział unijnych środków w jej ramach w oparciu o 3 kategorie regionów (PKB poniżej 75% średniej unijnej; pomiędzy 75% a 90%; oraz powyżej 90%). To podejście powoduje, że regiony różniące się niekiedy nawet jednym czy dwoma punktami procentowymi otrzymują znacząco różne wsparcie z unijnej polityki spójności. „Na razie mówimy o kontynuacji modelu 3 kategorii regionów, ale gdzieś w tle mamy ideę liniowości. Ja też jestem zwolennikiem tego podejścia, bo da ono możliwość mniej drastycznego podziału środków” – argumentował M. Woźniak na forum Europejskiego Komitetu Regionów.      

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Europejski Komitet Regionów; Artur Boiński