Przejdź do treści

Europejski Komitet Regionów debatuje nad przyszłością unijnego budżetu

1 3 2018W obecnie trwającej dyskusji nie mówimy tylko o budżecie UE, ale i o przyszłości Europy. Unijny budżet powinien uwzględniać priorytety UE, aspiracje i obawy obywateli Europy, dlatego ważne jest, aby znaleźć środki na ich sfinansowanie. Brexit, jak i inne zjawiska mające miejsce wokół Europy, wywołują presję na unijny budżet, który musi zostać poddany fundamentalnej zmianie” – powiedział Marszałek Marek Woźniak, sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. przyszłości finansów UE po roku 2020 r., podczas debaty z Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Debata nt. oczekiwań władz lokalnych i regionalnych w UE wobec następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) stanowiła część sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 22-23 marca br. w Brukseli.

2 3 2018W rozmowie z europejskimi samorządowcami w KR Jan Olbrycht zaznaczył: „Parlament Europejski stoi na stanowisku, iż w kontekście trwającej dyskusji na temat przyszłego budżetu unijnego konieczne jest określenie priorytetów Unii Europejskiej w pierwszej kolejności, zatwierdzenie ich, a następnie zastanowienie się, jak je sfinansować? Nie możemy mówić jedynie o polityce spójności, ale o wszystkich politykach UE”. Eurodeputowany jest sprawozdawcą Komisji Budżetowej w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego WRF po 2020 r. Dokument dotyczący przyszłych WRF ma zostać przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 2 maja 2018 r.

W trakcie sesji KR odbyła się debata nt. integracji migrantów i spójności społecznej, podczas której wystąpił Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, a także przedstawiciele różnych instytucji realizuje projekty ułatwiające integrację. W sprawie rozszerzenia UE z członkami KR rozmawiał Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji.

3 3 2018W drugi dzień sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak spotkał się z Karl-Heinz Lambertzem, Przewodniczącym KR, aby podpisać Sojusz na rzecz silnej polityki spójności (Cohesion Alliance), który powstał z inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów. Sojusz podpisują przedstawiciele władz krajowych, lokalnych i regionalnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły oraz uniwersytety popierające silną i zrównoważoną politykę spójności. Do tej pory Sojusz poparło 4000 partnerów obejmujących 90% społeczności Unii Europejskiej. Główne postulaty Sojuszu przedstawiają konieczność utrzymania 1/3 budżetu unijnego na politykę spójności, która wspiera wszystkie regiony i miasta w Europie. Zmniejszenie funduszy strukturalnych osłabiłoby Unię, a także wpłynęłoby negatywnie na dobrobyt i jedność Europy.

W ramach przygotowań do sesji plenarnej M. Woźniak wziął również udział w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotkaniu grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR, której jest wiceprzewodniczącym, a także przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: KR