Przejdź do treści

Unijny budżet i polityka spójności – posiedzenie komisji COTER w Brukseli

wozniakMarszałek Marek Woźniak wziął 27 lutego br. udział w Brukseli w posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów zajmującej się polityką spójności i unijnym budżetem. Gościem specjalnym spotkania był Nicola De Michelis, szef Gabinetu Coriny Creţu, unijnej Komisarz ds. polityki regionalnej, który dyskutował z przedstawicielami europejskich samorządów na temat przyszłości wieloletnich ram finansowych (WRF). Punktem odniesienia dla debaty był komunikat Komisji Europejskiej na temat nowego WRF oraz priorytetów Unii Europejskiej realizowanych w jego ramach po 2020 r.

14 lutego br. Komisja Europejska opublikowała dokument „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”. Komunikat stanowił wkład Komisji Europejskiej w nieformalne spotkanie przywódców państw członkowskich, które odbyło się w Brukseli w 23 lutego. Przedstawione zostały w nim różne warianty przyszłego unijnego budżetu oraz konsekwencje finansowe poszczególnych scenariuszy. Dokument miał na celu pobudzenie debaty politycznej i zmobilizowanie państw członkowskich do reakcji. Budżet bowiem nie jest jedynie sprawą techniczną, ale i polityczną. KE zapowiedziała przedstawienie propozycji wieloletnich ram finansowych po 2020 r. na początku maja br.

W dyskusji z Nicolą De Michelisem, szefem Gabinetu Coriny Creţu członkowie komisji COTER wielokrotnie podkreślali stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące zachowania polityki spójności dla wszystkich z dotychczasową formą i wysokością jej finansowania. Jest ona kluczową polityką unijną będącą źródłem wzrostu gospodarczego w wielu krajach, ale i spoiwem integracji w Europie, dlatego tak ważne jest utrzymanie w przyszłym budżecie.

W kontekście toczących się obecnie debat na temat Europy po 2020 roku przyjęto dwie ważne opinie dotyczące przeglądu śródokresowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kosztów i zagrożeń związanych z brakiem spójności: strategicznej wartości polityki spójności dla realizacji celów traktatu i sprostaniu nowym wyzwaniom stojącym przed regionami Europy.

Ponadto, członkowie komisji rozmawiali nt. realizacji unijnego programu dla miast i oceny wdrażania agendy miejskiej dla UE.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli