Przejdź do treści

Debata nt. przyszłości unijnych finansów z udziałem Marszałka Woźniaka

P1030019„Budżet unijny ma służyć osiąganiu celów politycznych, a nie odwrotnie. Jeśli będziemy poprzez budżet konstruować przyszłość UE, sami się ograniczymy. W znaczący sposób wpłynie to na pasywność tej wizji, a ja chciałbym ją widzieć bardziej śmiałą” – powiedział Marszałek Marek Woźniak na forum Europejskiego Komitetu Regionów.

Marszałek wziął dzisiaj udział w spotkaniu z europarlamentarzystami Janem Olbrychtem i Isabelle Thomas, które odbyło się w ramach posiedzenia grupy roboczej komisji COTER ds. budżetu UE. Spotkanie zostało zorganizowane ze względu na przygotowywaną przez Marszałka Woźniaka opinię ws. przyszłości finansów UE. Do udziału  posiedzeniu został zaproszony również przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz zainteresowani tematem finansów partnerzy.

Podczas debaty Marszałek zaapelował do członków Europejskiego Komitetu Regionów, aby nie koncentrowali się podczas dyskusji nt. kolejnego budżetu UE tylko i wyłącznie na polityce spójności. „Powinniśmy też mówić o Wspólnej Polityce Rolnej, która obejmuje rozwój obszarów wiejskich. Nie możemy nie odnieść się również do kwestii bezpieczeństwa, migracji czy wspólnej obronności” – zaapelował Marszałek. „Zgadzam się z Komisarzem Oettingerem, że jeśli w sposób dobry zostaną wskazane nowe wyzwania dla Unii Europejskiej, to muszą się na nie znaleźć dodatkowe pieniądze”.  

Podobne zdanie w imieniu Parlamentu Europejskiego wyraziła posłanka Isabelle Thomas, która zaznaczyła, że należy przestać ograniczać budżet UE. Elastyczność jest potrzebna, ale nie może być ona rozumiana jako przesuwanie środków finansowych z jednego działania czy polityki, na inne. W rezolucji nt. przyszłości finansów unijnych, którą Parlament ma przyjąć w przyszłym tygodniu, posłowie zaproponują dwie możliwości dotyczące wypełnienia prognozowanej luki finansowej po 2020 r.: zwiększenie wkładów państw członkowskich do budżetu UE lub znalezienie nowych zasobów własnych. Posłowie zaznaczyli również, że Parlament Europejski nie zgodzi się na ograniczenie finansów na tradycyjne polityki unijne, takie jak polityka spójności czy społeczna.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Europejski Komitet Regionów