Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na posiedzeniu Komisji CIVEX w Brukseli

Wozniak3Wczoraj (10.07.2018 r.) w Brukseli odbyło się spotkanie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Głównymi tematami były pakiet dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w odniesieniu do obecnie przygotowywanej opinii Komitetu.

Na wczorajszym posiedzeniu członkowie debatowali na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłego budżetu UE. Na ten temat Europejski Komitet Regionów przygotowuje opinię, której sprawozdawcą został Nikola Dobroslavić, żupan chorwackiego regionu dubrownicko-neretwiańskiego. Opinia ma na celu przyjrzenie się nowej strukturze budżetu i proponowanym liczbom, które zostaną przeznaczone na finansowanie unijnych programów i instrumentów, a także analizę zreformowanego systemu zasobów własnych. Dokument ma również przedstawić konsekwencje opublikowanych propozycji KE dla kluczowych polityk unijnych z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, oprócz wniosków legislacyjnych dotyczących WRF, przedstawiła także propozycje dotyczące polityk sektorowych, z których część jest przedmiotem zainteresowania Komisji CIVEX. Są to m.in.: wniosek dotyczący Funduszu Azylu i Migracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Dyskusja skoncentrowała się wokół dwóch działów przyszłych WRF: działu 4 - Migracja i zarządzanie granicami oraz działu 6 - Sąsiedztwo i świat. W debacie z członkami wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych: Migracji i Spraw Wewnętrznych, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, którzy przedstawili proponowane zmiany.

Podczas posiedzenia przyjęto również opinię „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”, której sprawozdawcami są Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów oraz Markku Markkula, jej pierwszy wiceprzewodniczący. Opinia została opracowana na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który w listopadzie 2016 r. zwrócił się do Europejskiego Komitetu Regionów o przygotowanie dokumentu, w którym zostaną przedstawione spostrzeżenia przedstawicieli samorządów nt. przyszłości Europy oraz ich propozycje dotyczące odbudowy zaufania do projektu europejskiego. W ramach prac nad opinią KR uruchomił inicjatywę „Rozważania nad Europą”, w którą zaangażowało się 160 przedstawicieli politycznych. W 81 regionach ze wszystkich państw członkowskich zorganizowano dialogi obywatelskie, w których udział wzięło ponad 30 000 osób. Wielkopolska również uczestniczyła w inicjatywie organizując konkurs dla uczniów szkół średnich, a konkluzje z przeprowadzonych w regionie debat zostały przekazane przez Marszałka M. Woźniaka jako wkład do opinii.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli