Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

węgry prezydencja

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i dba o ciągłość prac UE. Węgry obejmują rotacyjną prezydencję w Radzie po raz drugi. Będą kontynuować prace poprzedzającej je Belgii, a później przekażą tę funkcję Polsce.

Państwa członkowskie, które sprawują prezydencję po sobie, ściśle współpracują w grupach po trzy. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda trójka ustala długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program sześciomiesięczny.

Obecna grupa składa się z Hiszpanii, Belgii i Węgier.

Prezydencja węgierska w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2024

Węgry skupią się na siedmiu tematach:

  • zwiększanie konkurencyjności UE
  • wzmacnianie polityki obronnej UE
  • konsekwentna i merytoryczna polityka rozszerzenia
  • powstrzymywanie nielegalnej migracji
  • kształtowanie przyszłej polityki spójności
  • promowanie polityki rolnej UE nastawionej na rolników
  • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym.

Więcej informacji

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Grafika: @EdNurg/stock/adobe.com