Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

pierwsze lutPodczas odbywającej się w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wybrali nowego przewodniczącego KR i jego zastępcę. Nowym szefem został Apostolos Tzitzikostas z Grecji, a jego pierwszym zastępcą - Vasco Cordeiro z Portugalii.

Marszałek Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 r., po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - pełnił będzie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium KR. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz  czuwa nad jego wdrażaniem. Ponadto, Marszałek Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, poprzez aklamację, na jej przewodniczącego. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa na forum KR, spotykając się i zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich samorządów. W zakończonej kadencji członkowie delegacji spotkali się m.in. z Przewodniczącym Rady Donaldem Tuskiem, komisarzami europejskimi odpowiedzialnymi za politykę spójności oraz kwestie związane z przemysłem i przedsiębiorczością, a także z  posłami do Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja składa się z 21 członków reprezentujących wszystkie szczeble administracji samorządowej w Polsce i stanowi czwartą najliczniejszą delegację narodową w KR. Jej członkowie pełnią w nowej drugie lutkadencji istotne funkcje w Europejskim Komitecie Regionów: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów, członkowie wybrali jej przewodniczącego oraz pierwszego wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym, z ramienia grupy EPL, został Apostolos Tzitzikostas, aktywny na szczeblu regionalnym samorządowiec, były grecki parlamentarzysta i czynny członek KR od 2015 r. „Pochodzę z Salonik, z Macedonii Środkowej, z Grecji, ale w każdym zakątku Europy czuję się jak u siebie w domu” – mówił Tzitzikostas. Podkreślił, że podczas swojej 2,5-letniej kadencji chce się skupić na realizacji trzech priorytetów. Po pierwsze, Unia Europejska powinna zbliżyć się do obywateli i małych ojczyzn, w których mieszkają. Europejski Komitet Regionów powinien być gwarantem poprawnego, odpowiadającego na oczekiwania, wdrażania takich polityk jak: polityka spójności, zatrudnienia, czy skutecznego zaangażowania młodzieży. Po drugie, należy skoncentrować się na zrozumieniu i znalezieniu odpowiedzi na zmiany związane z ekologią, cyfryzacją i wyzwaniami demograficznymi. Po trzecie, przewodniczący uważa, że samorządowcy muszą wzmocnić demokrację europejską tak, aby decyzje podejmowane były jak najbliżej obywateli. Na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, z ramienia Grupy Europejskich Socjalistów (PES), wybrany został Vasco Cordeiro z Portugalii – szef rządu regionalnego Azorów. Cordeiro za 2,5 roku obejmie funkcję przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

trzecie lutDrugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą, odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Samorządowcy przyjęli także opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska drenażu intelektualnego w UE. Pod głosowanie poddane zostały: rezolucja KR w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu na 2020 r. i stanowisko wobec programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Zadecydowano także, że w nowej kadencji KR powołane do życia zostaną dwie nowe grupy - robocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. kontaktów z Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji KR. Marszałek Marek Woźniak, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w Komisji CIVEX, która skupia się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką sąsiedztwa.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli