Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 179–180) UE chce oferować obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości, jakie daje technologia cyfrowa, i w pełni wykorzystać potencjał danych cyfrowych z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. UE dąży do tego, aby jednolity rynek był dostosowany do warunków ery cyfrowej. Oznacza to eliminowanie zbędnych barier regulacyjnych i łączenie rynków krajowych w jednolity rynek UE o wspólnych przepisach.

Jednym z sześciu priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 jest Europa na miarę ery cyfrowej, czyli zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej generacji. Europa na miarę ery cyfrowej jest następcą jednolitego rynku cyfrowego – strategii cyfrowej UE na lata 2014-2019.

Aktualna unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. Strategia ma zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z nowych technologii i rozwijania ich, a równocześnie ma zagwarantować, że nowe technologie zasłużą sobie na zaufanie ze strony obywateli.

Europejskie podejście opiera się na trzech głównych filarach – dzięki nim Europa wykorzysta dostępne możliwości i odda w ręce obywateli, przedsiębiorstw i rządów kontrolę nad transformacją cyfrową:

  1. technologia, która działa na rzecz ludzi,
  2. sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa,
  3. otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo.

W ramach Europy na miarę ery cyfrowej realizowane są działania dot. m.in. sztucznej inteligencji, europejskiej strategii w zakresie danych czy europejskiej strategii przemysłowej:

  • unijne podejście do sztucznej inteligencji, oparte na zaufaniu i doskonałości, ma zachęcić obywateli do korzystania z tej technologii, a przedsiębiorstwa – do jej rozwijania. Godna zaufania sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści takich jak lepsza opieka zdrowotna, bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny transport, wydajniejsza produkcja czy też tańsza i bardziej zrównoważona energia,
  • europejska strategia w zakresie danych ma zapewnić UE pozycję lidera pod względem społeczeństwa opartego na danych. Stworzenie jednolitego rynku danych umożliwi swobodny przepływ danych w UE i między sektorami z korzyścią dla przedsiębiorstw, naukowców i administracji publicznych,
  • europejska strategia przemysłowa opiera się na idei wykorzystania transformacji ekologicznej i cyfrowej do wzmocnienia przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Europejska chce zapewnić europejskim przedsiębiorstwom warunki, aby nadal mogły realizować swoje ambicje, a równocześnie stawić czoła światowej konkurencji.

Strategia cyfrowa UE przyniesie korzyści Europejczykom, przedsiębiorstwom i środowisku:

  • obywatele UE zyskają m.in. lepszą diagnozę i leczenie, wzmocnienie umiejętności cyfrowych, zaufaną tożsamość cyfrową, mniejszy wpływ na klimat i oszczędność pieniędzy, bardziej ekologiczne rolnictwo, trwalszy sprzęt elektroniczny, czystsze środowisko, transport cyfrowy, czy zwalczanie dezinformacji w internecie,
  • przedsiębiorstwa otrzymają dostęp do danych przemysłowych wysokiej jakości, lepsze ramy prowadzenia działalności w internecie, adekwatne reguły konkurencji, inwestowanie w ludzi i infrastrukturę, czy wsparcie MŚP w korzystaniu ze sztucznej inteligencji,
  • środowisko odniesie korzyści z inicjacji nowej unijnej strategii przemysłowej, poprawy zdolności UE do przewidywania klęsk ekologicznych i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym, rozpoczęcia inicjatywy dotyczącej urządzeń elektronicznych o obiegu zamkniętym, dopilnowania by ośrodki przetwarzania danych i infrastruktura ICT były neutralne dla klimatu do 2030 r., stosowania sztucznej inteligencji, sieci 5G, przetwarzania w chmurze oraz przetwarzania danych na obrzeżach sieci oraz internetu rzeczy, wspierania transportu zautomatyzowanego i połączonego z siecią, czy bardziej zrównoważonych zamówień publicznych.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej

 

Więcej informacji:

Europa na miarę ery cyfrowej

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii