Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

rektorzy zdjęcie 1Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna rektorów i przedstawicieli uniwersytetów oraz instytucji naukowo-badawczych z Województwa Wielkopolskiego zorganizowana przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli we współpracy z Biurem Poselskim Krystyny Łybackiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim wizyty była europejska polityka badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Podczas wizyty studyjnej grupa z Wielkopolski odwiedziła instytucje europejskie i wzięła udział w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz uczestniczyła w konferencji współorganizowanej przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Program wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, podczas którego zostały przedstawione główne filary działalności Biura oraz korzyści, które może przynieść uniwersytetom bliska współpraca Biura z instytucjami europejskimi oraz partnerami z całej Europy. Spotkanie podsumowano wnioskiem, że należy poszerzyć działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji, w celu zwiększenia udziału Wielkopolskich uniwersytetów w projektach unijnych.

rektorzy zdjęcie 2Reprezentanci jednostek naukowych z Wielkopolski wzięli udział również w konferencji pt. „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie” zorganizowanej przez Województwo Wielkopolskie wraz z trzema europejskimi sieciami zrzeszającymi uniwersytety: UNICA, SGroup oraz Compostela Group. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli i zostało zorganizowane w ramach corocznego spotkania sieci uniwersytetów, w które po raz pierwszy zaangażowało się Województwo Wielkopolskie. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydarzenie otworzył prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Konferencja podzielona została na cztery panele tematyczne, w których wzięły udział władze uniwersytetów i przedstawiciele organizacji naukowych z całej Europy, a także reprezentanci instytucji unijnych.

rektorzy zdjecie 3Podczas konferencji mówcy poruszyli kwestię obecnego programu Horyzont 2020 i wniosków płynących z jego realizacji, a także temat przyszłej perspektywy finansowej oraz możliwych kierunków rozwoju przyszłego europejskiego programu ramowego (FP9). Ważnym tematem wydarzenia był wpływ badań europejskich poprzez zaangażowanie uniwersytetów na poziomie regionalnym. W trakcie dyskusji zgodzono się, że aby zwiększyć społeczny wpływ badań powinno powstać nowe podejście terytorialne, w którym uwzględniony zostanie wspólny system dla badań i rozwoju. Mówcy stwierdzili również, że nie tylko na poziomie unijnym, ale na każdym poziomie zarządzania wsparcie dla badań i rozwoju powinno być istotne. Aby skutecznie wspierać działania uniwersytetów w tym zakresie, dostępne programy unijne powinny być odpowiednio dostosowane. Jak stwierdził Rudolf Niessler, Dyrektor z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, „polityka spójności oraz program Horyzont 2020 mają różne cele, ale powinny funkcjonować spójnie i się wzajemnie uzupełniać”. Podczas tej samej debaty Christophe Clergeau, członek Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział, że bez publicznej debaty nie będziemy w stanie zapewnić społecznego wpływu badań.

rektorzy zdięcie 4

Przedstawiciele z Wielkopolski wzięli również udział z spotkaniu z Wolfgangiem Burtscherem, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej. Na spotkaniu przedstawiciel Komisji mówił o wyzwaniach stojących przed KE w świetle obecnej sytuacji w Europie, które dotyczą tworzenia nowej perspektywy finansowej, a także o możliwościach pozyskiwania funduszy dla jednostek naukowych po 2020 roku. Rektorzy wielkopolskich uczelni oraz reprezentanci jednostek naukowych przedstawili swoje postulaty w sprawie nowej perspektywy finansowej, które przekazali Zastępcy Dyrektora Generalnego.

20171107 091054W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili także Parlament Europejski, w którym spotkali się z Krystyną Łybacką, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Profesorem Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań i Energii. Tego samego dnia uczestnicy wzięli udział w konferencji poświęconej czystej energii w Europie.

W wizycie studyjnej wzięli udział: prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - rektor Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania; prof. AM dr Halina Lorkowska - rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu; prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński - rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; prof. dr hab. Andrzej Tykarski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; prof. dr hab. Jan Pikul, prof. zw. UP - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński - Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; prof. UAM dr hab. Jacek Guliński - Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM; prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii; prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska - prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej; mgr Stanisław Wachowiak - Przewodniczący Kolegium Kanclerzy Publicznych Szkół Wyższych m. Poznania.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli/UNICA