Przejdź do treści

Eurobarometr: jak postrzegamy pomoc rozwojową

Przeszło połowa obywateli (57%) nowych państw członkowskich wie, że Unia Europejska (Komisja Europejska i państwa członkowskie) jest największym ofiarodawcą pomocy rozwojowej na świecie. 61% uważa, że pomoc jest skuteczniejsza, gdy przekazuje ją Komisja Europejska, a nie państwa członkowskie w sposób indywidualny. Dane te pochodzą ze specjalnego badania Eurobarometr o postrzeganiu pomocy rozwojowej przez obywateli nowych państw członkowskich.

Czytaj więcej...

Open Days 2007 w Wielkopolsce!

konferencjagoinglocal.jpgW dniu 19 października w Poznaniu odbyła się konferencja  pn. „Instrumenty i programy sprzyjające rozwojowi innowacji w Wielkopolsce. Klastry, platformy technologiczne i inkubatory”. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, natomiast moderatorami prezentacji byli profesorowie Jacek Guliński (Poznański Park Naukowo-Technologiczny) oraz Marek Rekowski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Konferencja odbyła się w ramach OPEN DAYS Going Local, wydarzenia unijnego realizowanego pod auspicjami Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Wydarzenie było imprezą towarzyszącą Europejskiemu Tygodniowi Regionów i Miast i zorganizowana została przez samorząd województwa wielkopolskiego po raz pierwszy.

Czytaj więcej...

Hesja i nowoczesne technologie komunikacyjne

Dnia 17 października 2007  w Przedstawicielstwie Landu Hesja w Brukseli odbyło się spotkanie dotyczące „E-administracji z perspektywy federalnej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Volkera Hoffa, heskiego ministra ds. federalnych i europejskich. Wzbudziło ono duże zainteresowanie, co pokazuje jak istotną rolę odgrywją we współczesnym świecie ICT (technologie informacyjno- komunikacyjne).

Czytaj więcej...

Dialog energetyczny UE-Rosja

 

Spotkanie strategicznych partnerów energetycznych miało na celu podsumowanie aktualnej sytuacji oraz rozważenie dalszych perspektyw współpracy.

25 proc. ropy i gazu zużywanych w Europie pochodzi z Rosji, dlatego też bliska współpraca energetyczna między UE a Rosją ma ogromne znaczenie. Przed szczytem UE-Rosja  komisarz Andris Piebalgs oraz rosyjski minister przemysłu i energetyki Wiktor Christienko spotkali się 16 października w Brukseli, aby omówić najnowsze tendencje na rynkach energii.

Czytaj więcej...

Biopaliwa: ograniczenie dopłat do upraw roślin energetycznych

W związku z przekroczeniem w 2007 r. limitu 2 mln hektarów upraw roślin energetycznych objętych specjalną unijną pomocą, Komisja Europejska zmniejszy przypadającą na jednego rolnika powierzchnię podlegającą dopłatom.    

Czytaj więcej...

Twarde "NIE" Komisji dla pirackich połowów

Nielegalne połowy zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję i osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się. Unia Europejska jako jedna z największych potęg w dziedzinie rybołówstwa oraz największy światowy rynek produktów rybołówstwa czuje się w obowiązku do podjęcia walki z nielegalnymi połowami. Przedstawiony dziś pakiet – komunikat i wniosek legislacyjny – jest wymierzony przeciwko zjawisku piractwa połowowego.

Czytaj więcej...

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego w prezydium Komitetu Regionów

Podczas ostatniej 71. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Brukseli, przyjęto wniosek delegacji polskiej o ustanowienie zastępców ad personam dwóch członków Prezydium KOR. Zastępcą Brunona Synaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej został Marszałek Marek Woźniak.

bruksela_073.jpgW Komitecie Regionów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego zasiada od 16 lutego 2006 roku, biorąc udział w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

 

 

Czytaj więcej...

Innowacyjna Wielkopolska na Open Days 2007

bruksela_081.jpgW tegorocznym święcie regionów Open Days 2007 uczestniczylo ponad 6 000 samorządowców i biznesmenów z 212 regionów europejskich.  Wielkopolska prezentowała się na Open Days po raz czwarty, tym razem w ramach grupy regionów o nazwie   "Advancing regions for economic growth"  (regiony na rzecz wzrostu gospodarczego). Wraz z Dolnym Śląskiem, Regionem Yorkshire & Humber oraz Wschodnimi Prowincjami Holenderskimi zorganizowaliśmy warsztat na temat klastrów i ich wpływu na rozwój regionalny , podczas którego wielkopolskie klastry zaprezentował Wiceprezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jarosław Nowak.

Czytaj więcej...

Trzymamy rękę na pulsie - Wielkopolska w Sieci Monitorowania Subsydiarności

Dzięki inicjatywie Biura w Brukseli Wielkopolska dołączyła w połowie września br. do kolejnej sieci współpracy regionów europejskich. Członkostwo w niej ułatwia szybki dostęp do informacji na temat nowych propozycji aktów prawnych, które Komisja Europejska przedstawia do zatwierdzenia Parlamentowi oraz Radzie UE. Sieć Monitorowania Subsydiarności nie tylko umożliwi Wielkopolsce dostęp do zagadnień, które dotyczą bezpośrednio władz lokalnych i regionalnych, lecz również pozwoli naszemu regionowi na aktywny udział w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej poprzez wymianę komentarzy i koncepcji z innymi partnerami.

Czytaj więcej...

Kolejne programy operacyjne podpisane

Komisarz Danuta Hübner podpisała na Zamku Królewskim w Warszawie siedem kolejnych programów dla Polski. Znalazły się wśród nich plany wydatków na innowacyjną gospodarkę i rozwój Polski Wschodniej oraz programy regionalne dla 5 województw. Łączna kwota programów sięga 15 mld euro, a więc ok. 20% wszystkich środków przyznanych Polsce na najbliższe lata w ramach polityki spójności.

Komisarz Hübner podpisała w Warszawie siedem nowych programów operacyjnych: "Innowacyjna gospodarka" i "Rozwój Polski Wschodniej" oraz programy regionalne dla 5 województw (lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie i podkarpackie). 

 

Czytaj więcej...