Przejdź do treści

Dyrektywa w sprawie ochrony gleb

spoil.jpgParlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleb. Wśród propozycji zatwierdzonych przez posłów znalazło się tworzenie przez państwa członkowskie wykazów miejsc zanieczyszczonych oraz strategii naprawy. Posłowie proponują poprawki, w których dają państwom członkowskim więcej swobody w zakresie wdrażania dyrektywy. W przyjętym przez Parlament sprawozdaniu Cristiny GUTIÉRREZ-CORTINES (EPP-ED, ES) posłowie poparli środki zmierzające do zapewnienia ochrony i zrównoważonego wykorzystania gleby, wynikające z potrzeby zapobieżenia jej degradacji powodowanej zmianami klimatycznymi, a także do złagodzenia skutków tych zmian oraz przywrócenia lub rekultywacji gleb zdegradowanych.

Czytaj więcej...

Komisja przewiduje umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w UE

Według jesiennej prognozy gospodarczej Komisji, wzrost gospodarczy w UE ulegnie lekkiemu spowolnieniu, wskutek zaburzeń na rynkach finansowych, które doprowadziły do pogorszenia warunków finansowania i do zwiększenia niepewności. Tempo gospodarki całej UE zmniejszy się z 2,9% w roku 2007 do 2,4% w latach 2008 i 2009, zaś w strefie euro spadnie z 2,6% do 2,2% w roku 2008 oraz 2,1% w roku 2009.  Jednak, dzięki nadal dobrej kondycji gospodarki światowej i solidnym podstawom ekonomicznym, zakładany w roku 2008 wzrost tempa gospodarczego jest jedynie o 0,3 punktu procentowego niższy niż w prognozie wiosennej.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska znacznie poszerza sieć obszarów "Natura 2000"

Komisja Europejska przyjęła cztery decyzje, które w znaczny sposób poszerzą sieć obszarów "Natura 2000" w czterech regionach biogeograficznych. W związku z tym, iż różnorodność biologiczna na terenie UE charakteryzuje się dużą naturalną niejednorodnością, dyrektywa dzieli Wspólnotę na kilka regionów biogeograficznych: atlantycki, kontynentalny, alpejski, śródziemnomorski, borealny, makronezyjski i panoński. Dzisiejsze decyzje dotyczą przyjęcia wstępnej listy obszarów o znaczeniu wspólnotowym w regionie panońskim w Czechach, Węgrzech i Słowacji oraz uaktualnienia istniejących już list w regionach: atlantyckim, borealnym i kontynentalnym.

Czytaj więcej...

Wągrowiec zdobywcą Złotej Gwiazdy Komisji Europejskiej!

2d.jpgW ramach tegorocznego forum „Europa dla obywateli” odbyło się wręczenie „Złotych Gwiazd” - nagród przyznawanych przez Komisję Europejską. Jednym z dziesięciu laureatów zostało wielkopolskie miasto Wągrowiec. Wągrowiec został uhonorowany Złotą Gwiazdą za przedsięwzięcie „Dni Europy 2006 – Solidarni w Europie, setki pomysłów, tysiące przyjaźni”. Komisja Europejska uznała „Dni Europy”  za projekt wnoszący istotny wkład w dialog między kulturami oraz prezentujący i promujący aktywną postawę obywatelską.

Czytaj więcej...

Tydzień Innowacji w Wielkopolsce

W dniach 12 – 17 listopada 2007 roku trwać będzie Wielkopolski Tydzień Innowacji, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Róża Thun, Szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Przebieg wydarzeń i konferencji można śledzić na żywo w internecie już od poniedziałku, zapraszamy na stronę http://www.i-wielkopolska.pl/

 

Czytaj więcej...

Parlament Europejski przyjął projekt budżetu UE na 2008 rok

Parlament przyjął w pierwszym czytaniu projekt budżetu ogólnego UE na rok 2008, w którym proponuje na płatności kwotę 124,2 mld euro. Posłowie proponują ograniczenie środków przewidzianych na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i przeznaczenie ich na inne działania UE na arenie międzynarodowej. Zwiększeniu mają ulec środki na sfinansowanie projektu Galileo oraz pomocy dla Kosowa i Palestyny. 
  
Parlament proponuje zwiększenie ogólnej kwoty wydatków zaproponowanej przez Komisję z poziomu 0,97% dochodu narodowego brutto UE-27 do wysokości 0,99% DNB. PE uważa, że 0,95% DNB, które proponuje Rada, jest liczbą niewystarczającą w świetle wyzwań politycznych

Czytaj więcej...

Przewodniczący PE: Traktat Reformujący ogromnym sukcesem Parlamentu Europejskiego

Wznawiając sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodniczący Hans-Gert Pöttering odniósł się do zakończonego w ubiegły piątek nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie. Podkreślił, że uzgodnienia w sprawie nowego traktatu tam zawarte stanowią ogromny sukces Parlamentu Europejskiego, który uzyska równe prawa z Radą Ministrów UE jako organ władzy ustawodawczej. 
 
PÖTTERING (EPP-ED, DE) wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji nowego traktatu będzie udany we wszystkich krajach członkowskich i zakończy się przed 1 stycznia 2009 roku. Przewodniczący poinformował, że w przeddzień podpisania nowego traktatu,

Czytaj więcej...

Polityka spójności: pozytywna ocena narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013

Do dnia 8 października 2007 r. Komisja Europejska przyjęła narodowe strategiczne ramy odniesienia dla wszystkich 27 państw członkowskich. Pierwsza, pozytywna ocena potwierdza decydujący wkład polityki spójności w strategię na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Przewodniczący PE: Traktat Reformujący ogromnym sukcesem Parlamentu Europejskiego

Wznawiając sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodniczący Hans-Gert Pöttering odniósł się do zakończonego w ubiegły piątek nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie. Podkreślił, że uzgodnienia w sprawie nowego traktatu tam zawarte stanowią ogromny sukces Parlamentu Europejskiego, który uzyska równe prawa z Radą Ministrów UE jako organ władzy ustawodawczej.
 
Przewodniczący Hans-Gert PÖTTERING (EPP-ED, DE) wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji nowego traktatu będzie udany we wszystkich krajach członkowskich i zakończy się przed 1 stycznia 2009 roku.

Czytaj więcej...

Pokaż nam twoją wizję Afryki! - konkurs UE

Trwa druga edycja Młodzieżowego Konkursu o Rozwoju Międzynarodowym. Jest on otwarty dla szkół z 27 krajów członkowskich UE. Tematem tegorocznej edycji jest Afryka – zrównoważony rozwój. Na zwycięzców czeka wycieczka do Afryki.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być uczniem i mieć 16-18 lat. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat, zrobić zdjęcie lub opracować prezentację multimedialną poświęconą zmianom klimatycznym, zrównoważonej turystyce, wodzie lub energii w Afryce.

Czytaj więcej...