Przejdź do treści

Są już otwarte pierwsze konkursy dla misji UE

call EUmission climate 850Komisja Europejska otworzyła konkursy dla misji w programie Horyzont Europa. Misje UE są integralną częścią programu i stanowią zobowiązanie do rozwiązywania głównych wyzwań społecznych, takich jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmian klimatu, ochrona wód i oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowej gleby i żywności.

Program Horyzont Europa uwzględnia w ramach klastrów filaru II misje badawcze i innowacyjne, których celem jest zwiększenie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów i konkretny wpływ na codzienne życie. Każda z pięciu misji funkcjonuje jako portfolio działań i przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Planu Walki z Rakiem oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczą koordynacji działań uzupełniających misji.

Projekty będą wybierane do finansowania w jednoetapowej ocenie.

ID Konkursu Temat  Zamknięcie naboru Budżet (mln €)
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01 Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change 14/09/2021 5
HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01 Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer 20/10/2021 3
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01-01 Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement 14/09/2021 5
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-01 Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities 14/09/2021 2
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02 Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the European Green Deal 14/09/2021 2
HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01 Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge 20/10/2021 5
HORIZON-MISS-2021-COOR-01-01 Coordination of complementary actions for missions 14/09/2021

2

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie informacje o finansowaniu i szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się na komisyjnym portalu Funding and Tennders.

Podręcznik Online  jest przewodnikiem po procedurach od złożenia wniosku do zarządzania projektem.

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące składania wniosków, oceny i zarządzania projektami w portalu Funding & Tennders FAQ.

W przypadku pytań dotyczących dowolnego aspektu programów badawczych UE, zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK.

Złożone wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów pochodzących z bazy  zewnętrznych ewaluatorów Komisji Europejskiej.

Autor: KPK