Przejdź do treści

Program Erasmus+: tematy i nabory wniosków w 2023 r. część I edukacja dorosłych oraz kształcenie zawodowe 

W dniach 11-13 stycznia 2023 roku odbyła się X edycja Ogólnopolskich Dni Informacyjnych programu Erasmus+ organizowanych przez Fundację Systemu Rozwoju...

Dalszy wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu – głównego katalizatora Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a...

Komisja uruchamia mechanizm wspierania talentów w europejskich regionach

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach...