Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” (w skrócie CERV, ang. Citizens, Equality, Rights and Values programme) został uruchomiony w 2021 r. i będzie realizowany przez siedem lat do 2027 r. Został on utworzony wraz z programem „Sprawiedliwość” (na lata 2021–2027) w ramach Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”.

 

CEL

CERV ma na celu wspieranie i budowanie otwartych, opartych na prawach, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na praworządności. Obejmuje to dynamiczne i mające silną pozycję społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości.

 

ZAKRES PROGRAMU

Program CERV obejmuje cztery filary:

  1. Równość, prawa i równość płci – ochrona praw, zakaz dyskryminacji, równouprawnienie (w tym płci) oraz większe uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją
  2. Zaangażowanie i udział obywateli – wspieranie udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii, wymiany między obywatelami różnych państw członkowskich oraz propagowanie wiedzy o wspólnej europejskiej historii
  3. Daphne – zwalczanie przemocy, w tym ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci
  4. Wartości Unii – ochrona i propagowanie unijnych wartości

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także inne zainteresowane strony, mogą ubiegać się o finansowanie z CERV na inicjatywy, których celem jest zaangażowanie obywatelskie, równość dla wszystkich oraz ochrona i promowanie praw i wartości UE.

W celu uzyskania najnowszych informacji na temat możliwości finansowania i projektów finansowanych w ramach programów CERV i „Sprawiedliwość” należy zapisać się tutaj, aby regularnie otrzymywać biuletyn na temat finansowania.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie do składania wniosków

Oprac. przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego na podst. KE