Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS) działa na rzecz wspierania projektów badawczych i innowacyjnych w obszarze węgla i stali. Każdego roku uniwersytety, ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa prywatne mają możliwość otrzymania środków na finansowanie projektów, które mają przyczynić się do blisko bez emisyjnej produkcji stali do 2030 roku. Środki mają także wspomóc byłe i obecne kopalnie węgla w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Projekty finansowane w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali pokrywają następujące obszary:

  • proces produkcji stali
  • optymalizacje wykorzystywania i oszczędzania zasobów, oszczędzanie energii oraz poprawę efektywności przemysłowej
  • zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  • ochronę środowiska
  • technologię wspomagające regiony górnicze w transformacji
  • redukcje emisji z produkcji stali
 
FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI ORAZ EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zrównoważona produkcja stali jest niezbędna do osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W tym celu w 2021 r. powstało partnerstwo na rzecz czystej stali, które przewiduje 700 mln euro na pracę badawcze oraz innowacje. Dzięki funduszowi nowe technologie w produkcji stali neutralnej emisyjnie otrzymają wsparcie od stadium pilotażowego do stadium demonstracyjnego. Środki w ramach partnerstwa na rzecz czystej stali pochodzą z Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz z Horyzontu Europa.

 
ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM

Komisję Europejską w zarządzaniu Funduszem Badawczym Węgla i Stali wspomagają:

  • Komitet Węgla i Stali – składa się z reprezentantów krajów członkowskich, a jego zadaniem jest wspomaganie Komisji w zarządzaniu funduszem
  • Grupa Doradcza do Węgla oraz Grupa Doradcza do Stali – składają się z doradców technicznych powoływanych przez Komisję na okres 42 miesięcy. Ich rolą jest doradzanie Komisji
  • Grupy Techniczne – składają się z ekspertów technicznych powoływanych przez Komisję oraz wspomagają Komisję w monitorowaniu projektów badawczych, pilotażowych i demonstracyjnych
 
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do funduszu mogą aplikować: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa przemysłu niskoemisyjnego w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, środowiskowe organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie transformacji energetycznej, organy administracji publicznej w regionach górniczych i hutniczych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

 
WIĘCEJ INFORMACJI

Zaproszenie do składania wniosków

Informacje o ogłoszonych i zbliżających się konkursach - Participant Portal (konkursy zwykle kończą się 15 września każdego roku)

 

Oprac. BIWW na podstawie strony Komisji Europejskiej