Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

O PROGRAMIE

Program Kreatywna Europa oferuje wsparcie finansowe w sektorze kulturalnym, audiowizualnym i kreatywnym. Instytucją zarządzająca programem jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, która działa pod nadzorem Komisji Europejskiej. W ramach edycji 2021-2027 przeznaczono 2,4 mld euro na dofinansowanie projektów w obszarze kultury i sztuki.

mt_ignore

Oprac. BIWW

CELE PROGRAMU

Głównymi celami programu są :

  • zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego,
  • zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.

ZAKRES PROGRAMU

Wspiera międzynarodowe działania realizowane przez instytucje i organizacje z sektora kultury i kreatywnego. Komponent Kultura w ramach czterech schematów grantowych oferuje wsparcie projektów, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

Ponadto w ramach komponentu wspierane są europejskie inicjatywy z obszaru kultury takie jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie kultury (Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award oraz Nagroda im. Mies van der Rohego).

W ramach komponentu kultura można ubiegać się o dofinansowanie w czterech obszarach tematycznych:

 

Komponent Media skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VOD oraz kin promujących filmy europejskie.

Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie międzynarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych, promocja europejskiej kultury audiowizualnej oraz profesjonalizacja sektora audiowizualnego.

W latach 2021–2027 komponent Media będzie wspierał europejski sektor audiowizualny w oparciu o trzy klastry:

 

Wspiera i promuje działania na pograniczu sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego w tym międzynarodową współpracę polityczną, działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media oraz środowisko dziennikarskie. Jego celem jest propagowanie nowych form twórczości różnych sektorów m.in. poprzez wsparcie eksperymentalnych podejść i wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w tworzeniu, udostępnianiu, dystrybucji i promocji treści kultury, z uwzględnieniem ich potencjału rynkowego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Informacje o naborach

Creative Europe Desk Polska

Magazyn CED Polska

Jak złożyć wniosek?

 

Oprac. BIWW na podstawie Kreatywna Europa Polska oraz www.culture.ec.europa.eu