Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Program Horyzont Europa jest największym w historii Unii Europejskiej programem na rzecz badań naukowych i innowacji
o budżecie wynoszącym 95,5 mld euro

mt_ignore

Struktura programu Horyzont Europa podzielona jest na trzy główne filary, które wzajemnie się uzupełniają:

I filar: Doskonała baza naukowa – ma na celu wzrost globalnej konkurencyjności Unii Europejskiej w obszarze nauki. W zakresie tego filaru:

  • wspierane są innowacyjne projekty badawcze w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
  • dzięki działaniom „Marii Skłodowskiej-Curie” promowana jest międzynarodowa mobilność naukowców na różnych etapach kariery zawodowej oraz możliwość zarówno otrzymania przez nich stypendiów na prowadzenie prac naukowych, jak i uczestnictwo w szkoleniach;
  • ważnym elementem są również przeprowadzane inwestycje w rozwój infrastruktury badawczej.

II filar: W ramach filaru Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa:

III filar: Główne założenia filaru Innowacyjna Europa dotyczą: 

  • zagwarantowania Europie pełnienia kluczowej roli w obszarze innowacji ułatwiających powoływanie do życia nowych rynków za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji;
  • doprowadzenia do rozwojueuropejskiego systemu innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, którego zadaniem jest wspieranie integracji trójkąta wiedzy obejmującego badania naukowe, edukację i innowacje
  • rozwoju Europejskich Ekosystemów Innowacji

Ponadto, dodatkowym komponentem HE jest Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (tzw. widening), którego priorytetem jest wzmacnianie wsparcia dla państwa członkowskich Unii Europejskiej w działaniach poświęconych jak najefektywniejszemu wykorzystaniu ich krajowych zdolności w obszarze badań naukowych i innowacji. Pakiet widening jest skierowany do krajów osiągających słabsze wyniki w zakresie badań i innowacji, które mają też mniejszy udział w programie Horyzont Europa. Polska jest jednym z beneficjentów tego pakietu.

Bieżące i przyszłe nabory do konkursów w ramach programu Horyzont Europa można sprawdzać tu

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pl

Strona Krajowego Punktu Kontaktowego: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/