Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Jest to program będący źródłem finansowania projektów współpracy w czterech obszarach tematycznych na terenie Europy Środkowej dotyczących inteligentnej, zielonej oraz lepiej połączonej Europy Środkowej, a także lepszego systemu zarządzania współpracą.  Zasięg geograficzny programu obejmuje całą Polskę.

Kraje objęte programem: Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja oraz części Niemiec i Włoch).

Poziom dofinansowania UE: 80%

Priorytety i cele programu

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
j2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej 
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu 
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 
2.4. Ochrona środowiska 
2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej

tel. +48 22 273 81 75
e-mail CE@mfipr.gov.pl

Więcej informacji:

Strona programu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Strona polskiego KPK: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

Źródło: www.ewt.gov.pl