Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Jest to program będący źródłem finansowania projektów współpracy w czterech obszarach tematycznych: innowacje, zrównoważone korzystanie z wody, neutralność klimatyczna i zarządzanie współpracą. Zasięg geograficzny programu obejmuje całą Polskę.

Beneficjenci: Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji otoczenia biznesu, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych

Kraje objęte programem: Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, część Niemiec oraz część Norwegii).

 

Priorytety i cele programu

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców 

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody
2.2 Niebieska gospodarka

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2  Transformacja energetyczna
3.3  Inteligentna zielona mobilność

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej

tel. +48 22 273 81 75
      +48 22 273 81 87
e-mail: BSR@mfipr.gov.pl

Więcej informacji:

Strona programu: https://interreg-baltic.eu/

Strona polskiego KPK: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/