Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Gmina Narni we Włoszech poszukuje partnerów do projektu w zakresie promowania równości płci i równych szans w sporcie w ramach programie Erasmus+. 

PROGRAM: Erasmus+

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

NABÓR: Wspólny model lokalnego planu działania na rzecz równości płci w sektorze sportu

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: do 5 marca 2024 r.

CELE PROJEKTU:

  • edukacja i uwrażliwianie lokalnych społeczności i organizacji na kwestie związane z równymi szansami w sporcie na wszystkich poziomach,
  • motywowanie i zachęcanie kobiet do aktywności fizycznej i uprawiania sportu w ramach organizacji/stowarzyszeń sportowych,
  • wspieranie, wzmacnianie i promowanie roli kobiet oraz najwyższych kierowniczych ról w sektorze sportowym,
  • tworzenie i rozwijanie nowych modeli społecznościowych w celu zwiększenia ekonomicznej i społecznej wartości kobiet oraz promowania równych szans w świecie sportu.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

  • organizacje sportowe
  • instytucje edukacyjne
  • organizacje pracodawców sektora sportowego i związki zawodowe
  • inne lokalne/krajowe/europejskie stowarzyszenia związane z tematyką projektu

BUDŻET PROJEKTU: 250 tys. euro

CZAS TRWANIA: 2 lata

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: do 5 lutego 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu