Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

  

Uniwersytet Aix-Marseille poszukuje partnera do projektu w zakresie chorób zakaźnych i mikrobiologii (HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20) w programie Horyzont Europa.

PROGRAM: Horyzont Europa

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20

NABÓR: Gotowość i reakcja na pandemię: oddziaływania między gospodarzem a patogenem chorób zakaźnych zagrażających wybuchem epidemii

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 11 kwietnia 2024 r.

CELE PROJEKTU:

projekt ma na celu opracowanie biomolekuł zwalczających arbowirusy, w ramach wdrażania zintegrowanego podejścia badawczego obejmującego wirusologię, wirusologię molekularną, inżynierię białek, badania strukturalne (Xtallography i EM), badania przesiewowe in vitro i weryfikację in vivo.

W projekt będą zaangażowani partnerzy z Francji, Słowenii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

uniwersytety i instytuty badawcze

BUDŻET PROJEKTU:

7-8 mln euro

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: 29 lutego 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu