Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image0001

Duńska firma z branży filmowej poszukuje partnerów do współpracy w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR). Technologia ma mieć zastosowanie w nauczaniu na temat kwestii związanych z różnorodnością biologiczną.

 

PROGRAM: Erasmus+

NABÓR: Partnerstwa w dziedzinie edukacji szkolnej

 

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: KA220-SCH

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 5 marca 2024 r.

CELE PROJEKTU:

  • zapewnienie uczniom interaktywnych narzędzi i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania,
  • zwiększenie zainteresowania uczniów tematem różnorodności biologicznej i jej ochrony,
  • zapewnienie powszechnego dostępu do materiałów edukacyjnych szkołom partnerskim w całej Europie.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

 

  • szkoły,
  • przedsiębiorstwa z branży technologicznej,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody - najlepiej z doświadczeniem w opracowywaniu materiałów dydaktycznych dotyczących różnorodności biologicznej.

BUDŻET PROJEKTU: 400 tys. euro

CZAS TRWANIA: 2 lata

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: do 28 stycznia 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu