Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image001

Konsorcjum składające się z 7 partnerów z Łotwy, Litwy i Francji, poszukuje partnerów do projektu w zakresie Nowego Europejskiego Bauhausu. Projekt koordynowany jest przez Uniwersytet Łotewski.

PROGRAM: Horyzont Europa

NABÓR: Nowy Europejski Bauhaus - Innowacyjne rozwiązania dla ekologicznego i zrównoważonego stylu życia z wykorzystaniem sztuki i kultury, architektury i designu

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: do 7 lutego 2024 r.

CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu ulepszanie i promowanie społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych metod renowacji zabytków, wykorzystywania miejsc historycznych oraz angażowanie mieszkańców w wyzwania społeczne za pomocą sztuki i kultury. Oprócz, tego działania realizowane w projekcie będą koncentrować się na:

  • odpowiedzialnej renowacji obiektów historycznych, a także wykorzystanie ich przestrzeni do różnych celów,
  • analizie rozwiązań mających na celu redukcję śladu węglowego w trakcie przeprowadzania renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego,
  • testowaniu metod zarządzania obiektami, które angażują różnych interesariuszy (użytkowników obiektów, artystów, kuratorów, pracowników naukowych, władze publiczne, organizacje finansujące, itp.),
  • badaniu nowych modeli biznesowych, w tym również zwiększenie udziału sektora prywatnego,
  • poszerzeniu oferty kulturalnej i artystycznej o aktualnie istotne kwestie, dotyczące np. zmiany klimatu.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

Konsorcjum poszukuje:

  • obiektów zabytkowych w trakcie renowacji lub odrestaurowanych, gotowych do przyjmowania odwiedzających i prowadzenia działań kulturalnych i artystycznych,
  • samorządów lub agencji publicznych, które są zaangażowane w zarządzanie obiektami zabytkowymi lub historycznymi,
  • sieci UE: zaangażowane w kulturę, dziedzictwo i środowisko.

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: do 7 lutego 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu