Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Centrum Innowacyjnych Technologii Medycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Odense w regionie Południowej Danii poszukuje konsorcjum projektowego w zakresie zapewnienia sprawiedliwego dostępu do cyfrowej opieki zdrowotnej.

 

PROGRAMY: Interreg Europa, Interreg Region Morza Bałtyckiego lub inne programy UE

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: do 21 czerwca 2024 r.

INFORMACJE O PARTNERZE:

Szpital Uniwersytecki w Odense uczestniczył w ponad 50 projektach unijnych i ma 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych konsorcjach.

CELE PROJEKTU:

 • wzmocnienie rozwoju, testowania i wdrażania technologii medycznych z naciskiem na integrację danych,
 • udostępnianie pakietu narzędzi w różnych placówkach opieki zdrowotnej w celu oceny ich wpływu i przydatności,
 • rozwój cyfrowej komunikacji w opiece zdrowotnej poprzez opracowanie i wykorzystanie zestawu narzędzi dla chatbotów i botów głosowych,
 • zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu do informacji zdrowotnych, niezależnie od cyfrowych kompetencji zdrowotnych pacjentów,
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych pacjentów

POSZUKIWANI PARTNERZY:

CIMT poszukuje partnerów do konsorcjum projektowego w następujących obszarach:

 • zarządzanie projektami
 • komunikacja cyfrowa
 • projektowanie partycypacyjne/współtworzenie
 • interfejs użytkownika
 • rozwój modeli i narzędzi opieki zdrowotnej
 • ocena technologii medycznych
 • prawodawstwo (np. RODO)
 • etyka

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: 2 mln euro (wkład UE max. 85%)

CZAS TRWANIA: 2-5 lat

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: do 31 marca 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu