Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Organizacja pozarządowa Skåne poszukuje partnerów do wspólnego promowania działań w zakresie zapobiegania i redukcji odpadów żywnościowych. Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz osiągnięcie celów klimatycznych na 2030 r.

PROGRAM: Horyzont Europa

NABÓR: Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji do konsumpcji

 

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 22 lutego 2024r.

 

CELE PROJEKTU:

  • pozyskanie wiarygodnych danych o wpływie odpadów żywnościowych na środowisko, zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych,
  • lepsze zrozumienie działań przeciwdziałających marnotrawieniu żywności w celu przyspieszenia osiągnięcia celów klimatycznych UE i ograniczenia wpływu na środowisko, w tym na różnorodność biologiczną w łańcuchu dostaw żywności,
  • włączenie działań dotyczących zapobiegania marnotrawieniu żywności do narzędzi redukcji emisji, krajowych planów energetycznych i klimatycznych oraz innych istotnych inicjatyw UE,
  • przyczynianie się do realizacji celów strategii „Od pola do stołu" i priorytetów „Food 2030”, obejmujących zrównoważone odżywianie, działania na rzecz klimatu, różnorodność biologiczną, obieg zamknięty, efektywne zarządzanie zasobami, innowacje i wzmocnienie roli społeczności

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: do 22 stycznia 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu