Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Erasmus

Uniwersytet z Północnej Danii poszukuje partnerów zajmujących się dziedziną radiografii do projektu w programie Erasmus +. Głównym celem projektu jest opracowanie zestawu „mikropoświadczeń” w zakresie sztucznej inteligencji dla studentów radiografii, wykładowców i absolwentów.

PROGRAM: Erasmus +

NABÓR: Współpraca partnerska w szkolnictwie wyższym (KA220-HED)

CEL PROJEKTU:

  • opracowanie zestawu „mikro-poświadczeń” w zakresie sztucznej inteligencji dla studentów radiografii, wykładowców i absolwentów, które będą oferowane w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach europejskich.
  • opracowanie programu kształcenia w zakresie sztucznej inteligencji, który obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne studentom radiografii, wykładowcom i absolwentom do zrozumienia i opanowania wykorzystania sztucznej inteligencji w ich zawodzie.
  • przygotowanie kursów w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach europejskich.

POSZUKIWANY PARTNER:

  • uniwersytety/ośrodki badawcze/laboratoria działające w sektorze radiografii;
  • przedsiębiorstwa (również MŚP) posiadające technologie w sektorze radiografii
  • klastry zdrowia w sektorze radiografii
  • władze publiczne

BUDŻET CAŁKOWITY: 400 tys. Euro

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3 lata

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 5 stycznia 2024 r.

KONTAKT: aka@ndeu.dk (w kopii prosimy dodać brussels.office@wielkopolska.eu)