Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image001 2

Uniwersytet w Udine (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w programie Horyzont Europa FARM2FORK w zakresie badań wymagań żywieniowych i wartości odżywczych pokarmu dla zwierząt.

 

PROGRAM: Horyzont Europa

NABÓR: Wymagania żywieniowe zwierząt i wartość odżywcza pokarmu w różnych warunkach produkcji

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-5-two-stage

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO: 22 luty 2024 r.

CEL PROJEKTU:

opracowanie innowacyjnych strategii żywieniowych dla przeżuwaczy uwzględniając wpływ plonów i pasz, kwestie środowiskowe, a także dobrostan zwierząt.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3 lata

POSZUKIWANI PARTNERZY: uniwersytety/instytuty badawcze

ZAKRES PROJEKTU:

- ocena rozkładu pożywienia, strawności jelitowej i wpływu lokalnie produkowanych pasz białkowych (np. rzepak, rośliny strączkowe, fasola),

- ocena diet z częściowym zastąpieniem ziarna kukurydzy wysokostrawnymi paszami lub innymi źródłami białka (np. jęczmień, owies, pszenżyto i pszenica),

- badanie trawienia paszy poprzez zbiory w odpowiednich stadiach wegetatywnych i/lub za pomocą nowych technik sztucznego suszenia lub innych metod przetwarzania,

- stosowanie inokulantów mikrobiologicznych w celu poprawy wydajności kiszonki i jakości roślin strączkowych lub ich mieszanek.

TERMIN ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE: 1 lutego 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu