Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Centrum Badań nad Zdrowiem (UCSF Center for Health Research) zamierza opracować program szkoleniowy dla instruktorów klinicznych prowadzących staże pielęgniarskie. Programy szkoleniowe dla instruktorów klinicznych stanowią strategiczne podejście do wyzwań stojących w edukacji pielęgniarskiej, podnosząc tym samym jakość poradnictwa dla pracowników służby zdrowia.

PROGRAM: Erasmus+

NABÓR: Partnerstwa na rzecz współpracy w szkolnictwie wyższym

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: KA220-HED

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO: marzec 2024 r.

BUDŻET PROJEKTU: 400 tys. euro

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3 lata

O PROJEKCIE: projekt koncentruje się na opracowaniu programów szkoleniowych dla instruktorów klinicznych, które pozwolą na przygotowanie ich do pełnienia roli wykładowców klinicznych w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zakres projektu obejmie następujące zagadnienia m.in.:

  • wgląd w skuteczne praktyki edukacji pielęgniarskiej w placówkach,
  • ciągły rozwój kompetencji instruktorów klinicznych,
  • współpraca między instytucjami edukacyjnymi i ośrodkami klinicznymi.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

  • ośrodki kształcenia pielęgniarek
  • instytucje naukowe

TERMIN WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA: 1 grudnia 2023 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu