Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii poszukuje partnerów do projektu dotyczącego udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych w ramach naboru w programie Horyzont Europa: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04.

PROGRAM: Horyzont Europa

NABÓR: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość demokracji

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W NABORZE: 7 lutego 2024 r.

TYTUŁ PROJEKTU: Wzajemne powiązania między tożsamością społeczną, kulturową i polityczną, a także poczuciem przynależności i demokracjami

NUMER REFERENCYJNY: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04

CELE PROJEKTU:

  • określenie barier w zajmowaniu stanowisk kierowniczych w polityce przez kobiety, w szczególności wywodzących się z mniejszości,
  • przygotowanie potencjalnych scenariuszy, ilustrujących potencjalne bariery,
  • zaprojektowanie interaktywnego symulatora wirtualnej rzeczywistości na podstawie przygotowanych scenariuszy,
  • zbadanie potencjału symulatora wirtualnej rzeczywistości, które może pozwolić na opracowanie strategii pokonywania wskazanych barier.

POSZUKIWANI PARTNERZY:

  • uniwersytety i Instytuty badawcze,
  • lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się obszarami polityki i zarządzania,
  • klastry i firmy zajmujące się projektowaniem gier.

TERMIN ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE: 15 listopada 2023 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu