Przejdź do treści

Trwa konkurs o nagrodę im. Pawła Adamowicza !

Adamowicz PawlaDo 15 września  trwa konkurs o nagrodę można zgłaszać sylwetki kandydatek i kandydatów do nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, która przyznawana jest za odwagę i wybitne osiągnięcia w zakresie promowania wolności, solidarności i równości za 2021 rok. Odznaczenie jest efektem współpracy pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów, Miastem Gdańsk i Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ang. International Cities of Refuge Network, ICORN), stanowiąc hołd dla działalności prezydenta Adamowicza, który był aktywnie zaangażowany w integrację mniejszości i migrantów, prowadzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz promowanie praw podstawowych.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi wyraz uznania dla wszystkich inspirujących się dziedzictwem pomorskiego samorządowca i kontynuujących się poprzez przeciwdziałanie nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, przemocy i ksenofobii. Ponadto, wyróżnienie zdobyć mogą także osoby promujące równość szans, integrację społeczną oraz prawa podstawowe.

Jak wygląda proces nominacji?

Do nagrody nominowane mogą być zarówno pojedyncze osoby, jak i organizacje z całego świata działające na szczeblu lokalnym lub regionalnym, które promują wartości takie jak: wolność, solidarność, równość oraz przeciwdziałają dyskryminacji, nietolerancji, mowie nienawiści i ksenofobii.

W tym roku kandydatury mogą być zgłaszane wyłącznie przez:

- Członków Europejskiego Komitetu Regionów – 15 lub więcej pełnoprawnych członków KR może wspólnie zgłosić kandydaturę;

- Członków Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia, czyli miasta oraz regiony, a w razie potrzeby ich organy przedstawicielskie. Każdy członek ma prawo zgłosić wyłącznie jedną kandydaturę;

- Wybrane międzynarodowe instytucje z wieloletnim doświadczeniem w działaniu na rzecz krzewienia wartości, za które można uzyskać nagrodę, mogą przedstawić po jednej nominacji.

Przed zgłoszeniem kandydatury organizatorzy proszą o zapoznanie się z dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi: 

- nominacje do nagrody mogą być zgłaszane wyłącznie do godz. 23:59  w dn. 15 września 2021 r. Nominacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą rozpatrywane;

- zgłoszenie musi zostać złożone w języku angielskim i należy zamieścić je za pośrednictwem oficjalnego formularza nominacyjnego;

- zarówno organizacje, jak i pojedyncze osoby zobowiązane są wyrazić zgodę na kandydowanie do nagrody;

- nominowani muszą działać na rzecz promocji wolności, solidarności, równości oraz przeciwdziałać dyskryminacji, nietolerancji, mowie nienawiści oraz ksenofobii;

- nominowani muszą posiadać udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w działaniu we wskazanych dziedzinach;

- nominowane organizacje muszą posiadać status prawny – np. mogą działać jako spółka akcyjna, organizacja rządowa, organizacja pozarządowa lub instytucja edukacyjna.

Nominacje konkursowe trwają do 15 września, zaś wręczenie nagród planowane jest na grudzień 2021 r. Dokładny termin uzależniony jest od sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KR