Przejdź do treści

Europejski Komitet Regionów rozważa nad przyszłością Europy

29986616546 2a4b5b4a83 k 1 1Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas spotkania samorządowcy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej 27 państw oraz o tym, jak najlepiej zaangażować w debatę na ten temat obywateli. Stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w tej sprawie zostanie przedstawione w formie opinii „Rozważania nad Europą”, która jest przygotowywana na prośbę Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Marszałek Woźniak pod koniec roku przedstawi wkład do opinii, wypracowany przez młodzież z Wielkopolski. 

Sprawozdawcami opinii „Rozważania nad Europą” są Markku Markkula, Przewodniczący KR oraz Karl-Heinz Lambertz, pierwszy Wiceprzewodniczący KR. Podczas spotkania M. Markkula powiedział „Powinniśmy pokazać nowe ścieżki rozwoju UE po to, aby odpowiedzieć na obawy społeczeństwa. To będzie najważniejszy efekt opinii”. Podkreślił on również, że Brexit stanowi możliwość odnowy dla UE 27 państw. Jest to dobry moment do tego, żeby zastanowić się nad przyszłością Unii w oparciu o wspólną odpowiedzialność. „Europejski Komitet Regionów, który reprezentuje samorządy, ma ważną rolę do odegrania” – mówił przewodniczący KR. Szeroko pojęta polityka unijna powinna być nastawiona na obywateli, a samorządy jako najbliższe obywatelom najlepiej reprezentują ich interesy, dlatego powinny mieć większy udział w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE.

Do tego, żeby to właśnie obywatele powiedzieli co myślą o Unii Europejskiej, w jakiej Europie chcą i chcieliby żyć, zachęca Marszałek Marek Woźniak. Od kwietnia w Wielkopolsce trwa konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”. W jego ramach uczniowie szkół z prawie całego regionu będą rozmawiać o Europie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i zastanawiać się czego od UE oczekują. W efekcie przeprowadzonych dyskusji przygotują swoje uwagi i rekomendacje dla instytucji unijnych dotyczące przyszłości Europy. Wnioski młodzieży z Wielkopolski, Marszałek Marek Woźniak przekaże na forum Europejskiego Komitetu Regionów jako wkład do opinii „Rozważania nad Europą” (więcej informacji o konkursie na stronie wielkopolska.eu).

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji CIVEX odbyła się również dyskusja nt. włączenia społecznego i udziału w społeczeństwie migrantów i ich potomków. W debacie udział wzięli m.in. przedstawiciele Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Caritas Europa. Członkowie komisji przyjęli także projekty kilku opinii, w tym dotyczące obywatelstwa UE, ochrony migrujących dzieci oraz programu Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcie: Europejski Komitet Regionów