Przejdź do treści

Nowe rozwiązania sprzyjające środowisku głównym tematem posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów

zdjecie M. Wozniak2W Brukseli odbyło się dzisiaj, 17 maja, posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W jego trakcie przyjęto projekty trzech opinii ws. strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele prezydencji maltańskiej, Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. 

Członkowie komisji COTER w projekcie opinii „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślili m.in., jak duże znaczenie ma zaangażowanie się władz samorządowych w promowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. Może się to odbywać np. poprzez zachęcanie do korzystania z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, oddzielnych pasów ruchu dla autobusów, czy „zielonych” tablic rejestracyjnych lub obniżki stawek opłat drogowych.

O tym jak nasze czasy różnią się od tych z XX czy XIX w. świadczy chociażby fakt, że kiedyś domy budowano po to, aby chronić się przed zimnem i deszczem, teraz chcemy by nasze mieszkania były nie tylko energooszczędne, ale nawet by same tworzyły energię. Aby odpowiedzieć na wszystkie bieżące wyzwania Komisja Europejska przygotowuje się do przyjęcia pakietu dotyczącego mobilności. Jak  zaznaczył Herald Ruijters, dyrektor odpowiedzialny w Komisji za kwestie transportowe „Kluczowym elementem zmian w unijnej polityce transportowej jest dekarbonizacja”.

Podczas posiedzenia przyjęto również projekty opinii „Klasyfikacja terytorialna i typologie” oraz „Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej”. W pierwszej z nich członkowie komisji zgodzili się, że używane w Unii Europejskiej   statystyki regionalne są ważne i użyteczne. Pozwalają na podejmowanie działań w polityce regionalnej opartych na dowodach, umożliwiają również porównania z innymi terytoriami UE. W drugiej opinii skupiono się na projektach realizowanych w regionach przygranicznych, korzyściach jakie przynoszą one Europie oraz postulowanych sposobach usprawniania ich realizacji. Ostateczna treść przyjętych dzisiaj opinii zostanie zatwierdzona podczas lipcowej sesji plenarnej.

Członkowie komisji COTER przedyskutowali również dzisiaj dwie ważne kwestie dotyczące reformy zasobów własnych UE po 2020 r. i przyszłości instrumentu „Łącząc Europę”. Pierwszy z tematów jest niezwykle istotny dla przyszłego budżetu Unii Europejskiej, który zostanie zmniejszony o wkład finansowy Wielkiej Brytanii. W Brukseli już od dawna mówi się o tym, że Unia powinna znaleźć dodatkowe źródła dochodów, zamiast opierać się głównie na wkładach krajowych. Projekty opinii dotyczące zarówno zasobów własnych UE, jak i przyszłości „Łącząc Europę” zostaną przedstawione podczas kolejnego posiedzenia komisji pod koniec czerwca.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów