Przejdź do treści

Przyszłość Europy leży w regionach i miastach – posiedzenie komisji CIVEX w Brukseli

DSC 0204 1„Przyszłość Europy leży w regionach i miastach” powiedział Antoine Kasel, doradca Jean-Claude Junckera Przewodniczącego Komisji Europejskiej dzisiaj w Europejskim Komitecie Regionów podczas posiedzenia komisji CIVEX. W spotkaniu, które w dużej części było poświęcone dyskusji na temat przyszłości Europy, udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Komisja rozpoczęła właśnie prace nad opinią „Rozważania nad Europą”, o przygotowanie której samorządowców poprosił Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. 

Dokument jest przygotowywany wspólnie przez Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkulę oraz pierwszego Wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza. Otwierając debatę K. Lambertz podkreślił, że Europa nie może być budowana bez udziału Europejczyków, albo wbrew ich woli. „Musimy zaangażować miasta i regiony, gdyż to one są najbliżej obywateli. Jest to oczywistość, ale czasami warto takie oczywiste prawdy przypominać” – powiedział. W Unii Europejskiej to właśnie samorządy cieszą się największym zaufaniem obywateli jak wynika z badań Eurobarometru (ośrodek badania opinii publicznej), które zaprezentował podczas posiedzenia przedstawiciel Komisji Europejskiej. Kolejne z największym zaufaniem społecznym to instytucje unijne (około 10 punktów procentowych mniej niż samorządy), a dopiero po nich znajdują się władze krajowe.  

Europa doświadcza głębokiego kryzysu, który sięga nawet jej korzeni, a jednym z jego efektów jest decyzja Brytyjczyków w sprawie Brexitu. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wielokrotnie podczas posiedzenia podkreślali, że zależy im na budowaniu wspólnej Europy, która jest projektem „fantastycznym”. Ważne jest jednak w tym kontekście oddanie głosu obywatelom, tak aby mogli wyrazić oni swoje oczekiwania, obawy czy odczucia odnośnie Unii Europejskiej i jej przyszłości. Aby umożliwić obywatelom ten swoisty dialog z Unią Europejską, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów będą przez cały 2017 r. organizowali w swoich regionach i miastach debaty pod hasłem „Rozważania nad Europą”. Wnioski z nich posłużą za podstawę przygotowywanej opinii o tym samym tytule.

Z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka mieszkańcy Wielkopolski zostaną także włączeni w ogólnoeuropejską debatę nt. Unii. Dzięki temu głos Wielkopolan wybrzmi w sercu Europy.  Więcej informacji nt. wielkopolskiej debaty „Rozważania nad Europą” zostanie opublikowanych w ciągu najbliższych tygodni.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia komisji CIVEX członkowie dyskutowali również o Białej Księdze Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Europy, w której zaprezentowanych zostało pięć różnych scenariuszy rozwoju UE od ograniczenia integracji tylko do wspólnego rynku, poprzez Europę dwóch prędkości, aż po znaczne zintensyfikowanie i pogłębienie wspólnej Europy.  Antoine Kasel,  doradca Przewodniczącego Komisji Europejskiej stwierdził, że poszczególne scenariusze nie wykluczają się wzajemnie. „Prawdopodobnie w efekcie dyskusji pojawi się szósty scenariusz” – zaznaczył. Natomiast odnosząc się do scenariusza Europy dwóch prędkości pierwszy Wiceprzewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz nazwał go jednym z zagrożeń dla Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia członkowie przyjęli projekty opinii ws. migracji na szlaku śródziemnomorskim oraz ws. europejskiego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedyskutowali również propozycje dotyczące przygotowywanych opinii: „Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych” i „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r.”.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli