Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 9-10 kwietnia w Brukseli.  Podczas sesji Marszałek Woźniak objął funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz Członka Prezydium KR, przejął także przewodnictwo delegacji polskiej do Komitetu Regionów.  

Ponieważ Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła listę polskich delegatów do Komitetu Regionów w dniu 7 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej polska delegacja mogła pracować w pełnym składzie. Przez ostatnie półtora roku skład delegacji był ograniczony do 9 członków, co było spowodowane utratą mandatów przez cześć osób po niepomyślnych dla nich wyborach samorządowych w 2006 r. (członkowie KR muszą posiadać mandat radnego regionalnego lub lokalnego), a w późniejszym okresie – oczekiwaniem na decyzję Premiera RP w sprawie wystawienia nowych kandydatur na delegatów do KR. Po ostatnich wyborach parlamentarnych Premier zaakceptował przedstawione kandydatury i przekazał je do zatwierdzenia w Brukseli. Cała delegacja liczy 21 członków oraz taką samą liczbę zastępców.

Gościem specjalnym Sesji Plenarnej KR była Viviane Reding, Komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, która przedstawiła Europejską inicjatywę i2010 na rzecz e-integracji – dokument Komisji Europejskiej promujący stworzenie integracyjnego społeczeństwa informacyjnego, tj. umożliwienie każdej zainteresowanej osobie pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym, niezależnie od jej ewentualnego upośledzenia społecznego czy indywidualnego.Podczas 74. Sesji Plenarnej gościem był także Andris Piebalgs, Komisarz UE odpowiedzialny za energię, biorąc udział w debacie plenarnej na temat efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju miejskiego. W swoim wystąpieniu Komisarz skupił się na wspieranym przez Komitet Regionów Porozumieniu między burmistrzami, tj. inicjatywie Komisji Europejskiej, która ma na celu przekonanie mieszkańców miast do walki z globalnym ociepleniem. Zgodnie z porozumieniem miasta będą promować racjonalne zużycie energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł, zobowiązują się także do zredukowania emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku. Do porozumienia włączyło się już ponad 100 miast z całej Europy, w tym 15 stolic europejskich (m.in. Warszawa).Zgromadzenie zebrane podczas 74. Sesji Plenarnej głosowało nad 13 opiniami dotyczącymi m.in. reformy budżetu UE, liberalizacji europejskiego rynku elektryczności i gazu, niedoborów wody, strategii rozszerzenia UE, europejskiej polityki morskiej i portowej i in.Następna Sesja Plenarna Komitetu Regionów odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2008 r.