Przejdź do treści

Sesja plenarna (6-7 lutego): wybór nowego przewodniczącego KR-u

Przemówienia wygłoszą Barroso, Verheugen, Fischer Boel i ®agar

W środę 6 lutego Komitet Regionów (KR) wybierze nowego przewodniczącego na drugą połowę obecnej czteroletniej kadencji Komitetu trwającej do lutego 2010 r.Podczas tej pierwszej w tym roku sesji plenarnej, zorganizowanej w budynku Parlamentu Europejskiego, odbędą się także wybory pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u, 27 wiceprzewodniczących delegacji krajowych i innych członków Prezydium.

Zgodnie z oczekiwaniami obecny wiceprzewodniczący Luc Van den Brande, belgijski senator, były premier Flandrii oraz członek parlamentu flamandzkiego (PPE/BE), ma zastąpić Michela Delebarre’a,

mera Dunkierki (PSE/FR), na stanowisku przewodniczącego. W wyniku porozumienia pomiędzy grupami politycznymi KR-u w połowie kadencji dwaj przewodniczący zamieniają się funkcjami 

Luc Van den Brande zwoła wspólnie z Michelem Delebarrem konferencję prasową w sali prasowej Parlamentu Europejskiego w dniu 6 lutego o godz. 17.00 (tłumaczenie ustne: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PL).

O wygłoszenie przemówień do członków KR-u poproszono przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa, wiceprzewodniczącego KE i komisarza ds. przedsiębiorstw i przemysłu Güntera Verheugena, komisarz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oraz słoweńskiego ministra samorządu lokalnego i polityki regionalnej Ivana ®agara. Zgromadzenie przyjmie 10 opinii oraz rezolucję w sprawie partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która zostanie przekazania przywódcom UE podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 13–14 marca.

Przewodniczący KE José Manuel Barroso (godz. 15.15–16.00, 6 lutego) ma skupić się na znaczeniu utrzymania silnych powiązań między Komisją a KR-em, zwłaszcza w zakresie wzmocnienia zaangażowania regionów i miast w te dziedziny polityki, w których mogą one wywrzeć największy wpływ, jak np. realizacja działań związanych z walką ze zmianami klimatycznymi i odnawialnymi źródłami energii, strategia lizbońska (zatrudnienie i wzrost gospodarczy) oraz komunikacja.     

Wiceprzewodniczący KE Günter Verheugen (godz. 17.30–18.00, 6 lutego) będzie mówił o nowej sieci Enterprise Europe Network – inicjatywie wspieranej przez KR, której celem jest dostarczenie MŚP informacji o strategiach unijnych i możliwościach finansowania, tak by mogły one w pełni rozwinąć swój potencjał. Komisarz i nowy przewodniczący KR-u oficjalnie zainaugurują działalność sieci na konferencji prasowej w dniu 7 lutego (sala prasowa w budynku Berlaymont, godz. 12.30) oraz na wystawie odbywającej się w brukselskim centrum Tour & Taxis.

Minister polityki regionalnej Ivan ®agar omówi priorytety słoweńskiej prezydencji UE (godz. 10.00, 7 lutego): najprawdopodobniej podkreśli on znaczenie partnerstwa i współpracy oraz zwróci uwagę na nowy instrument UE mający na celu ułatwienie zarządzania trangranicznymi, ponadnarodowymi i regionalnymi projektami, jakim jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). KR i prezydencja będą też promować nową wspólną publikację dotyczącą ich wspólnych celów, w której znajduje się też wywiad z premierem Słowenii Janezem Janšą.

Przemówienie komisarz Mariann Fischer Boel (godz. 10.45–11.15, 7 lutego) będzie wiązało się z głosowaniem nad opinią KR-u w sprawie oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej.

Rezolucja przeznaczona na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej, która zostanie omówiona i przyjęta 7 lutego, będzie odzwierciedlała wnioski z nowego, przygotowanego na wniosek przywódców UE z 2006 r., sprawozdania KR-u dotyczącego oceny skutków odnowionej strategii lizbońskiej oraz perspektyw po 2008 r. Oczekuje się, że członkowie zwrócą się do Rady z prośbą o upoważnienie KR-u do regularnego przedstawiania sprawozdań na ten temat. Zwrócą także uwagę na „paradoks lizboński”, pokazujący, że choć regiony i miasta Europy w pełni angażują się w realizację celów związanych ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, większość z nich ma poczucie, że nie docenia się ich zaangażowania.

Opinie do przyjęcia na sesji plenarnej (6 lutego)

·          Bardziej wydajne wspieranie badań i innowacji w regionach UE –  sprawozdawca: Jyrki Myllyvirta (burmistrz miasta Lahti, FI/PPE)
·          Śródokresowy przegląd strategii w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii – sprawozdawca: Karl Döhler (członek parlamentu kraju związkowego Bawaria, DE/PPE)

·          Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością – sprawozdawca: Mario Magnani (członek rady regionu, przewodniczący regionu Trydent-Górna Adyga, IT/ALDE)
·          Zielona księga na temat transportu miejskiego – sprawozdawca: Albert Bore (członek rady miasta Birmingham, UK/PSE)

Opinie do przyjęcia na sesji plenarnej (7 lutego)

·          Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity: więcej lepszych miejsc pracy dzięki elastyczności rynku pracy i bezpieczeństwu socjalnemu – sprawozdawca: Dave Quayle (członek Rady Miejskiej Trafford, UK/PSE) 

·          Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą – sprawozdawca: Declan McDonnell (członek Rady Miasta Galway, IE/ALDE)

·          Ocena funkcjonowania wspólnej polityki rolnej – sprawozdawca: Seamus Murray (członek Rady Hrabstwa Meath, IE/UEN-EA)

·          Promowanie czynnego zaangażowania obywatelskiego młodzieży poprzez edukację – sprawozdawca: Claude du Granrut (radna regionu Pikardii, FR/PPE)
·          Biała księga na temat sportu – sprawozdawca: Helma Kuhn-Theis (członek parlamentu kraju związkowego Saara, DE/PPE)
·          Synergia czarnomorska – nowa inicjatywa współpracy regionalnej – sprawozdawca: Krasimir Mirew (przewodniczący Krajowego Zgromadzenia Gmin Bułgarii, burmistrz miasta Tyrgowiszte, BG/PSE)
 

Komitet Regionów

Władze lokalne i regionalne w państwach członkowskich UE wdrażają około dwóch trzecich prawodawstwa unijnego. Komitet Regionów utworzono w 1994 r., aby dać przedstawicielom samorządów terytorialnych możliwość wypowiedzenia się w sprawie treści owych aktów prawnych. Każdego roku KR organizuje pięć sesji plenarnych, w trakcie których 344 członków Komitetu głosuje nad sprawozdaniami, zwanymi opiniami, które wydaje w odpowiedzi na proponowaną legislację.

 

Autor: Komisja Europejska