Przejdź do treści

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego w prezydium Komitetu Regionów

bruksela_073.jpgPodczas ostatniej 71. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Brukseli, przyjęto wniosek delegacji polskiej o ustanowienie zastępców ad personam dwóch członków Prezydium KOR. Zastępcą Brunona Synaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej został Marszałek Marek Woźniak.

W Komitecie Regionów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego zasiada od 16 lutego 2006 roku, biorąc udział w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

 

Prezydium jest organem zarządzającym Komitetu Regionów. W jego skład wchodzi 60 członków: Przewodniczący (obecnie - do lutego 2008r. - Michel Delebarre, mer Dunkierki), Wiceprzewodniczący (obecnie Luc van den Brande, członek parlamentu regionalnego Flandrii), 27 wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego UE) oraz szefowie poszczególnych klubów politycznych i in. Dzięki tak szerokiemu składowi, prezydium odzwierciedla strukturę narodowościową i polityczną Komitetu Regionów oraz zapewnia właściwy układ sił w swojej strukturze. Główne zadania Prezydium to sporządzanie programu politycznego KOR i nadzorowanie jego wykonania, organizacja i koordynacja prac Zgromadzenia Plenarnego oraz  poszczególnych komisji,  a także wydawanie administracji instrukcji wykonawczych do podejmowanych przez siebie decyzji. Prezydium zbiera się zazwyczaj 7 razy w roku, przynajmniej raz na kwartał. Każdy członek prezydium ma swojego tzw. zastępcę ad personam czyli osobę, która z imienia i nazwiska zastępuje członka podczas jego nieobecności.  Przedstawiciel ad personam ma prawo do udziału w posiedzeniach prezydium, zabierania głosu i głosowania wtedy kiedy reprezentuje członka prezydium, na podstawie udzielanego przed każdym posiedzeniem pełnomocnictwa.