Przejdź do treści

70 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

W dniach 6 i 7 czerwca odbyła się w Brukseli kolejna, 70 Sesja Komitetu Regionów, na której obecny był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek KOR. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 9 opinii, debatując nad demograficzną przyszłością Europy, zdolnością UE do przyjmowania nowych członków, reformowaniem Unii, wkładem władz lokalnych i regionalnych w zrównoważony rozwój oraz przedmiotem najgorętszych dyskusji - przyszłością usług pocztowych w krajach UE.

Gośćmi specjalnymi Sesji Plenarnej byli Komisarze: Danuta Hübner, która przedstawiła 4 Raport Spójności  (prezentacja) oraz zapowiedziała wprowadzenie nowego instrumentu współpracy międzyregionalnej EUWT , Andris Piebalgs, Komisarz ds. Energii, który - nawiązując do ostatnich badań Eurobarometr nt. globalnego ocieplenia - poruszył problemy związane ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym Europy oraz Olli Rehn, p.o. Komisarza ds. Rozszerzenia i Polityki Rozwoju, który odniósł się do komunikatu Komisji nt. sposobu sprawowania rządów w świetle europejskiego konsensusu w sprawie polityki rozwoju, podkreślając ogromną rolę polityczną, społeczną i gospodarczą regionalnych i lokalnych samorządów wszystkich państw Unii.

 

 

 

Opinie Komitetu Regionów rozpatrywane podczas 70 Sesji Plenarnej:

 

1. Demograficzna przyszłość Europy 

 

2. Pakiet rozszerzenia 2006 - zdolność UE do przyjmowania nowych państw

 

3. Pakiet rozszerzenia 2006 - kraje kandydujące

 

4. Pakiet rozszerzenia 2006 - potencjalne kraje kandydujące

 

5. Wkład władz regionalnych i lokalnych do strategii do strategii UE na rzecz rozwoju zrównoważonego

 

6. Ożywienie procesu reformowania Unii Europejskiej w perspektywie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r.

 

7. Usługi pocztowe

 

8. Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu

 

9. Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu europejskiego w sprawie polityki rozwoju