Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

legit strugała 4 1DARIUSZ ANTONI STRUGAŁA
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Wielkopolskę w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje od 2016 roku.

Na członka CoR desygnowany został, na podstawie opinii nr 12 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej na lata 2015 - 2020 uchwalonej na 79 posiedzeniu w dniu 22 września 2016 roku, przez Rząd RP. Rekomendowany do prac w Komitecie przez Związek Gmin Wiejskich RP.

Działalność rozpoczął w listopadzie 2016 roku. W kadencji 2016-2020 członek Grupy Politycznej European Alliance, pracował w dwóch komisjach: Zasobów Naturalnych (NAT) oraz Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE). Uczestniczył również w pracach Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP).

W swej działalności propaguje ideę wspólnej Europy oraz wiedzę o instytucjach europejskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Z jego inicjatywy uczniowie jaraczewskich szkół brali udział w konkursach plastycznych i wiedzowych organizowanych przez Grupę Polityczną EA, a ich laureaci mieli okazję poznać instytucje unijne na miejscu w Brukseli.

Po uzyskaniu, w grudniu 2019 roku, pozytywnej opinii Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ponownie został desygnowany na członka Europejskiego Komitetu Regionów na kadencję 2020 - 2025.

Nadal przynależy do Grupy Politycznej European Alliance pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Grupy oraz koordynatora Grupy w Komisji NAT. Kontynuuje pracę w dwóch komisjach: Zasobów Naturalnych (NAT) oraz Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE). Uczestniczy również w pracach Grupy roboczej Europejskiego Komitetu Regionów ds. Ukrainy.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1, PL63 - 233 Jaraczewo

Tel./Fax. 0048 62 747 31 02
Tel. 0048 601 560 109
e-mail: strugala@jaraczewo.eu