Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak reprezentuje województwo wielkopolskie w Europejskim Komitecie Regionów (KR) – organie doradczym UE składającym się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii Europejskiej. Jest członkiem KR od 26 stycznia 2006 r. i należy do Europejskiej Partii Ludowej.

Członkostwo w Europejskim Komitecie Regionów wiąże się z uczestnictwem w sesjach plenarnych oraz posiedzeniach komisji, na których omawiane i przyjmowane są opinie dotyczące unijnego prawodawstwa oraz rezolucje w zakresie przyszłych działań UE.

Marszałek Marek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). W latach 2012 - 2015 pełnił funkcję przewodniczącego komisji COTER. 

W dniu 10 kwietnia 2008 r., podczas 74. sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został wybrany na stanowisko członka prezydium i równocześnie wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, łącząc tym samym dwie ważne funkcje w tym opiniodawczym i doradczym organie Unii Europejskiej. Powyższe funkcje pełni do dnia dzisiejszego.

4 kwietnia 2008 został jednogłośnie wybrany przewodniczącym polskiej delegacji do KR, która składa się z 21 członków i 21 zastępców reprezentujących polskie województwa, powiaty i gminy. Członkowie polskiej delegacji są desygnowani przez następujące korporacje samorządowe: Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unia Miasteczek Polskich.

Od 2010 do 2020 roku pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Komitecie Regionów. Obecnie jest członkiem prezydium grupy EPL/KR.

Był sprawozdawcą następujących opinii KR:

  • Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE
  • Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020
  • Wspólne ramy strategiczne

Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim. 

 

 

Autor: BIWW