Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

 

nowy budynek

Przedstawicielstwo Wielkopolski w Brukseli istnieje od 2003 roku. Podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Obecnie w BIWW zatrudnionych jest czterech pracowników, których wspierają praktykanci oraz urzędnicy samorządów lokalnych z Wielkopolski.

Siedziba biura znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W tym samym budynku mieszczą się również przedstawicielstwa innych regionów: niemieckiej Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia-Romania. To właśnie dzięki wieloletniej, partnerskiej współpracy i przyjaznym stosunkom z Krajem Związkowym Hesja powołanie przedstawicielstwa Wielkopolski przy UE stało się faktem. Strategiczne położenie siedziby w dzielnicy europejskiej i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocję regionu Wielkopolski „u źródła” – w samym sercu Unii Europejskiej.

Zakres działania

Głównym zadaniem BIWW jest wyszukiwanie i przekazywanie do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji UE. Działalność informacyjna biura obejmuje również zagadnienia związane z funduszami i programami UE oraz możliwościami współpracy z europejskimi partnerami.

Ponadto, nasze przedstawicielstwo reprezentuje interesy regionu w UE: przekazuje jego postulaty i stanowiska instytucjom europejskim, wspierając tym samym realizację celów wytyczonych w regionalnej strategii rozwoju. Biuro organizuje samodzielnie lub z innymi regionami debaty, seminaria i konferencje dotyczące aktualnych zagadnień agendy unijnej, a także  imprezy promujące Wielkopolskę w Brukseli i Europie.

Biuro Wielkopolski ściśle współpracuje z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE mającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to przejawy tej współpracy. BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE, współpracuje z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej przy Królestwie Belgii. Biuro organizuje także wydarzenia promujące wielkopolskie tradycje i kulturę, współpracując w tym zakresie z Instytutem Polskim w Brukseli oraz Polską Organizacją Turystyczną.

BIWW doradza również lokalnym przedsiębiorcom chcącym uzyskać informacje nt. aktualnych wymogów unijnych dotyczących wybranych branży biznesu, promuje wielkopolski potencjał gospodarczy za granicą, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski, prowadzone są również działania mające na celu wsparcie innowacyjności w regionie.

Od 2009 roku Biuro koordynuje działania polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Koordynatorami delegacji narodowej są: Małgorzata Sylla i Joanna Kubiak.