Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

nowy budynek

Przedstawicielstwo Wielkopolski w Brukseli istnieje od 2003 roku. Podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

Siedziba biura znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W tym samym budynku mieszczą się również przedstawicielstwa innych regionów: niemieckiej Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia-Romania. To właśnie dzięki wieloletniej, partnerskiej współpracy i przyjaznym stosunkom z Krajem Związkowym Hesja powołanie przedstawicielstwa Wielkopolski przy UE stało się faktem. Strategiczne położenie siedziby w dzielnicy europejskiej i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocję regionu Wielkopolski „u źródła” – w samym sercu Unii Europejskiej.

Zakres działania

Głównym zadaniem BIWW jest wyszukiwanie i przekazywanie do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji UE. Działalność informacyjna biura obejmuje również zagadnienia związane z funduszami i programami UE oraz możliwościami współpracy z europejskimi partnerami w ramach projektów unijnych.

Ponadto, nasze przedstawicielstwo reprezentuje interesy regionu w UE: przekazuje jego postulaty i stanowiska instytucjom europejskim, wspierając tym samym realizację celów wytyczonych w regionalnej strategii rozwoju. Biuro organizuje samodzielnie lub z innymi regionami debaty, seminaria i konferencje dotyczące aktualnych zagadnień agendy unijnej, a także  wydarzenia promujące Wielkopolskę w Brukseli i Europie.

Biuro Wielkopolski ściśle współpracuje z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE w ramach międzynarodowych sieci tematycznych. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to przejawy tej współpracy. 

BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE, współpracuje z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej. Biuro organizuje także wydarzenia promujące wielkopolskie tradycje i kulturę.

Od 2009 roku Biuro koordynuje działania polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, którego Przewodniczącym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.