Przejdź do treści

Rolnictwo: Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE

Dziś Parlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Wszystkie trzy instytucje podpisały wspólną deklarację, zgodnie...

Szkolenia KE dotyczące m.in. komisyjnego portalu F&T i rozliczania projektów

Komisja Europejska zaprasza na szkolenia online dotyczące posługiwania się portalem Funding & Tenders w celu wyszukania partnerów do projektu, kosztów...

Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

Komisja uruchomiła dziś nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich...

Aktualności

Wielkopolskie NGO w Brukseli na „NGO Day”

P1020446Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Wielkopolski wzięli udział w poniedziałek (30 maja) w Brukseli w „NGO Day”, wydarzeniu zorganizowanym przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego (BIWW) w Brukseli we współpracy z wielkopolską Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA. Jego celem było zaprezentowanie inicjatyw unijnych skierowanych do trzeciego sektora oraz możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania z programów UE. Uczestnicy „NGO Day” mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji unijnych, regionu partnerskiego Wielkopolski - Hesji oraz pracownikami organizacji pozarządowych działających w Brukseli.

 

W trakcie wydarzenia uczestnicy dyskutowali nad tym jak programy unijne typu „Europa dla P1020479Obywateli” oraz „Erasmus +” mogą wspierać działalność trzeciego sektora. Dowiedzieli się również jakie warunki muszą spełniać wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie unijne z tych programów oraz jakiego rodzaju projekty mają największe szanse na pozyskanie unijnych środków. W swojej prezentacji dyrektor BIWW Izabela Gorczyca podkreśliła, że jednym z głównych zadań Biura jest wspieranie partnerów z Wielkopolski w aplikowaniu o unijne dotacje na tzw. projekty „miękkie”. Odbywa się to poprzez przekazywanie informacji o aktualnych naborach wniosków, wyszukiwanie odpowiednich projektów lub partnerów do konsorcjów projektowych, a także reprezentowanie organizacji z Wielkopolski podczas spotkań w Brukseli.  
 
P1020488Kolejnym ważnym tematem omówionym w trakcie warsztatów była Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO). Jest to narzędzie, które umożliwia Europejczykom bezpośredni udział w kształtowaniu polityk i prawodawstwa unijnego. Milion obywateli UE z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich może wezwać Komisję Europejską do podjęcia działań w obszarze leżącym w kompetencjach unijnych, takich jak np. ochrona środowiska czy transport. Jest to stosunkowo nowa procedura unijna, której zastosowanie jest obecnie szeroko komentowane na forum europejskim w celu dostosowania go do potrzeb obywateli UE. Praktyczne aspekty zastosowania EIO, uczestnicy „NGO Day” mogli poznać na przykładzie inicjatywy „Stop Wiwisekcji”, która była tematem kolejnej prezentacji. „Stop Wiwisekcji” dotyczyła zmiany modelu wykorzystywania zwierząt do badań medycznych i objęła swoim zasięgiem kilka państw europejskich - między innymi Polskę.

Przedstawiciele wielkopolskich NGO zapoznali się także z charakterystyką funkcjonowania trzeciego sektora w niemieckim landzie Hesja. Na zakończenie spotkania uczestnicy przedstawili informacje na temat reprezentowanych przez siebie organizacji pozarządowych, tego jak funkcjonują, jakie są ich główne cele i zadania, a także podzielili się pomysłami co do możliwych przyszłych projektów.

Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyjechali do Brukseli na zaproszenie Krystyny Łybackiej, wielkopolskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli