Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Marszałek Marek Woźniak w trakcie 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podziękował europejskim komisarzom za przyznanie Wielkopolsce tytułu Europejskiej Doliny Innowacji. Listę regionów, które otrzymały to oznaczenie ogłoszono podczas 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Jej głównymi tematami były regionalne ekosystemy badań naukowych i innowacji, wspólna polityka rolna oraz zrównoważona gospodarka wodna.

Podczas debaty na temat wsparcia UE na rzecz badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym, Iliana Ivanova, komisarz UE ds. innowacji i badań naukowych oraz Elisa Ferreira, komisarz UE ds. spójności i reform ogłosiły listę regionów, którym Komisja Europejska przyznała tytuł Europejskiej Doliny Innowacji. W tym gronie znalazła się Wielkopolska, która ubiegała się o ten tytuł w kategorii zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych. „Dziękuję za dostrzeżenie naszych starań w tym  kierunku. Za rok będziemy pierwszym regionem w Polsce, gdzie zaprzestane zostanie wydobywanie węgla. Razem chcemy tworzyć wodorową przyszłość” – powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas debaty z komisarzami. Dodał również, że samorząd województwa przyjął strategię rozwoju na rzecz wodoru i stworzył platformę wodorową, która pozwala na współpracę pomiędzy sektorem biznesu, nauki, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

O wspólnej polityce rolnej (WPR) z europejskimi samorządowcami rozmawiał europejski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślił konieczność zapewnienia dostępnej i przystępnej cenowo żywności, a także solidarności z rolnikami i partnerami handlowymi. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych  apelowali o to, by regiony odgrywały istotną rolę w zarządzaniu WPR. Dzięki regionalizacji drugiego filaru dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, regiony mogłyby dostosować jego działania do specyfiki swoich terytoriów. Ważną kwestią jest również konieczność wspierania rolników w adaptacji zrównoważonych praktyk rolnych oraz zapewnienie im godnych dochodów dzięki stabilnym cenom oraz zagwarantowaniu, że importowane produkty, będą musiały spełniać takie same wymogi jak producenci w UE.

Posiedzenie polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem europosłów: Krzysztofa Hetmana, Jacka Protasa i Andrzeja Buły

Drugiego dnia sesji odbyła się debata na temat budowania zrównoważonej gospodarki wodnej w miastach i regionach. Jest to szczególnie ważna kwestia, ze względu na to, że według badań 30% Europejczyków co roku dotyka presja hydrologiczna związana z suszami, powodziami i niedoborem wody pitnej. Kluczowe w tym zakresie jest stworzenie długofalowej strategii zawierającej rozwiązania angażujące wszystkie strony. Podczas debaty samorządowcy zwracali uwagę, aby kwestia wody była jednym z kluczowych tematów w nowej kadencji Komisji Europejskiej, apelując o powołanie komisarza odpowiedzialnego za ten obszar.  

Marek Woźniak przewodniczył również spotkaniu polskiej delegacji. Jej członkowie spotkali się z Krzysztofem Hetmanem, Jackiem Protasem oraz Andrzejem Bułą, nowo wybranymi Posłami do Parlamentu Europejskiego. Tematem posiedzenia była przyszłość polityki spójności, która jest najważniejszą polityką inwestycyjną Unii Europejskiej, a Polska jest jednym z jej największych beneficjentów. Istnieje obawa większej centralizacji jej środków w przyszłości, co miałoby poważne konsekwencje dla samorządów. Ponadto, kwestie takie jak obronność, polityka klimatyczna, transformacja technologiczna i cyfrowa oraz konkurencyjność mogą wpłynąć na wysokość budżetu przeznaczonego na politykę spójności. Europosłowie zapewnili, że polityka regionalna i spójności będą ważnymi kwestiami ich działalności. Zachęcili do bieżącej współpracy i dialogu w tym zakresie, aby móc bronić tych polityk i podkreślać rolę regionów w Parlamencie Europejskim.

161. sesja plenarna z udziałem Iliany Ivanovej, komisarz UE ds. innowacji i badań naukowych oraz Elisy Ferreiry, komisarz UE ds. spójności i reform

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, którego gośćmi byli: Tetiana Jehorowa- Łucenko, Przewodnicząca Rady Obwodu Charkowskiego, który jest regionem partnerskim Wielkopolski oraz Ódor Bálint, Stały Przedstawiciel Węgier przy Unii Europejskiej w Brukseli. Przewodnicząca Jehorowa-Łucenko podziękowała za wsparcie jakiego Europejski Komitet Regionów udziela Ukrainie i zaapelowała o wsparcie w nadchodzącej zimie w związku ze zniszczonymi przez Rosję systemami elektroenergetycznymi. Przewodniczący KR Vasco Alves Cordeiro podkreślił jak istotne są działania w zakresie odbudowy Ukrainy, ale jednocześnie najpilniejszą kwestią jest wsparcie Ukrainy w przygotowaniach do systemu grzewczego.

Ambasador Ódor Bálint przedstawił priorytety węgierskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpocznie się 1 lipca. Najważniejszymi jej tematami będą: wzmocnienie konkurencyjności Europy, polityka obronna i wzmocnienie bazy zbrojeniowej, rozszerzenie UE, przyszłość polityki spójności, a także polityka migracyjna obejmująca współpracę z krajami trzecimi, walkę z handlem ludźmi i nielegalną imigracją oraz wzmocnienie granic zewnętrznych UE.

Ponadto Marszałek Marek Woźniak wziął również udział w posiedzeniu Prezydium i spotkaniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), której jest członkiem.

Autor:  Biuro Wielkopolski w Brukseli