Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

badanie opinii

Najnowsze standardowe badanie Eurobarometr pokazuje, że Europejczycy chcą, aby UE była silniejsza i bardziej niezależna, zwłaszcza w obliczu obecnych globalnych wyzwań, podczas gdy coraz bardziej optymistycznie odnoszą się do przyszłości.

Ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) opowiada się za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa wśród państw UE, natomiast ponad siedmiu na dziesięciu obywateli UE (71 proc.) zgadza się, że UE musi zwiększyć swoją zdolność do produkcji sprzętu wojskowego. Jednocześnie prawie siedmiu na dziesięciu obywateli UE (69 proc.) zajmuje się wspólną polityką zagraniczną państw członkowskich. Ponad dwie trzecie obywateli zgadza się, że UE jest miejscem stabilności w niespokojnym świecie (67 proc.) oraz że UE dysponuje wystarczającymi uprawnieniami i narzędziami, by bronić interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej (69 proc.).

Według Europejczyków bezpieczeństwo i obrona (34 proc.) są priorytetowym obszarem działań UE w perspektywie średnioterminowej, a w dalszej kolejności zajmują klimat i środowisko (30 proc.). Zdrowie (26 proc.) zajmuje trzecie miejsce, gospodarka i migracja – na pierwszym miejscu (po 25 proc.). Jednocześnie prawie połowa (46 proc.) wszystkich obywateli uważa, że zapewnienie pokoju i stabilności będzie miało największy pozytywny wpływ na ich życie w perspektywie krótkoterminowej, a następnie zabezpieczenie dostaw żywności, zdrowia i przemysłu w UE (28 proc.), tworzenie większej liczby miejsc pracy i zarządzanie migracją (26 proc.).

Stałe i znaczne poparcie dla reakcji UE na wojnę w Ukrainie

W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie prawie dziewięć na dziesięć (87 proc.) zgadza się na udzielenie wsparcia humanitarnego osobom dotkniętym wojną, a ponad osiem na dziesięć (83 proc.) zgadza się na przyjęcie do UE osób uciekających przed wojną. 72 proc. obywateli UE popiera sankcje gospodarcze nałożone na rosyjski rząd, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a 70 proc. zgadza się na udzielenie Ukrainie wsparcia finansowego. Sześć na dziesięć zatwierdza przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Wśród ostatnich kryzysów inwazja Rosji na Ukrainę miała największy wpływ na sposób, w jaki obywatele UE patrzą na przyszłość (42 proc.), a następnie pandemia i inne kryzysy zdrowotne (34 proc.) oraz kryzys gospodarczy i finansowy (23 proc.).

Wojna w Ukrainie została uznana, na liście piętnastu, za jeden z dwóch najważniejszych problemów, przed którymi stoi UE, na łączną kwotę 35 proc. preferencji, czyli 7 punktów procentowych niż w listopadzie ubiegłego roku. Kolejne miejsca zajmują imigracja (24 proc.), sytuacja międzynarodowa (22 proc.) i inflacja (19 proc.). Inflacja pozostaje najczęściej wymienianym problemem, przed którym stoi kraj, na poziomie 38 proc., przy jednoczesnym spadku o sześć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.

Optymizm co do gospodarki rośnie

Postrzeganie sytuacji europejskiej gospodarki poprawiło się od jesieni 2023 r. – 47 proc. respondentów ocenia ją obecnie jako „dobry”, co stanowi najwyższy poziom od 2019 r. Wielu obywateli (45 proc.) uważa, że europejska sytuacja gospodarcza pozostanie stabilna w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozytywną tendencję odzwierciedla również stałe wysokie poparcie dla euro, zarówno w całej UE (70 proc.), jak i w strefie euro (78 proc.).

Pozytywne postrzeganie UE i obywatelstwa UE

W okresie poprzedzającym wybory europejskie prawie trzy czwarte respondentów (74 proc.) twierdzi, że uważa, że są obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom od ponad dwudziestu lat. Ponad sześciu na dziesięciu obywateli UE (62 proc.) również optymistycznie ocenia przyszłość UE, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym jesienią 2023 r. Ich zaufanie do UE również wzrosło i wynosi obecnie 49 proc., podczas gdy zaufanie do rządów krajowych wynosi 33 proc.

Prawie sześciu na dziesięciu obywateli UE jest zadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE (57 proc.) i w swoim kraju (58 proc.). 

Kontekst ogólny

Standardowe badanie Eurobarometr 101 (wiosna 2024 r.) przeprowadzono w dniach 3–28 kwietnia 2024 r. w 27 państwach członkowskich. Przeprowadzono bezpośrednie wywiady z 26,399 obywatelami UE.

Więcej Informacji

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce